VIII KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA MEDYCYNY RODZINNEJ

 

WROCŁAW, 11.10.2019 - 13.10.2019

Szanowni Państwo,

informujemy, że prace plakatowe prezentowane będą w postaci e-posterów.
Proszę o przygotowanie elektronicznego plakatu zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- format pliku JPG lub PDF (inne formaty nie będą przyjmowane)
- plakat powinien mieć 1 slajd
- proszę o przygotowanie e-posterów w j. polskim
- minimalna czcionka w rozmiarze 8
- nazwa pliku powinna jednoznacznie wskazywać tytuł pracy
- pionowa forma w proporcjach 9/16
- zalecana rozdzielczość 1080/1920
- proszę o przesłanie e-posteru na adres mailowy: a.borowiak@termedia.pl w terminie do 1 października br. (proszę o zaznaczenie w temacie maila: PTMR19e-poster).


Plakat testowySPIS PRAC PRZYJĘTYCH DO PREZENTACJI PLAKATOWEJ:

SESJA PLAKATOWA 1
Sobota, 12 października, godz. 12:00–13:00

PRZEWODNICZĄCY SESJI:
dr hab. Aneta Nitsch-Osuch, dr hab. Ewa Rudnicka-Drożak, dr n. med. Dagmara Pokorna-Kałwak

1. Wpływ wychowania ze zwierzętami na rozwój alergii u dzieci
Autorzy:
1. lek Urszula Chrostek – Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
2. lek Remigiusz Chrostek – Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
3. Marta Zmroczek – Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu
Medycznego we Wrocławiu
4. Magdalena Towarek – Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
5. dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas – Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej
6. dr Urszula Grata-Borkowska – Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej

2. Ciekawe przypadki TIA u 72-letniego mężczyzny oraz 40-letniej kobiety
Autorzy:
1. dr Urszula Grata-Borkowska – Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego
we Wrocławiu
2. Mateusz Sobieski – Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu,
Studenckie Koło Naukowe
3. Agata Dyrcz – Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu,
Studenckie Koło Naukowe
4. Aleksandra Korzeniewska – Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu,
Studenckie Koło Naukowe (studentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu)

3. Opinie matek na temat obowiązkowego szczepienia przeciwko pneumokokom w roku 2017 i 2019
Autorzy:
1. lek. Urszula Chrostek – Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
2. lek. Remigiusz Chrostek – Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
3. Magdalena Towarek – Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
4. Marta Zmroczek – Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu
Medycznego we Wrocławiu
5. dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas – Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego
we Wrocławiu
6. dr Urszula Grata-Borkowska – Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego
we Wrocławiu

4. Poczucie osamotnienia i jakość życia opiekunów nieprofesjonalnych w zależności od wieku
podopiecznego i aktywności hobbystycznej

Autorzy:
1. dr Halina Brzeźniak – Zakład Nauk Humanistycznych w Medycynie, Pomorski Uniwersytet Medyczny
w Szczecinie
2. dr Halina Brzeźniak – Zakład Nauk Humanistycznych w Medycynie, Pomorski Uniwersytet Medyczny
w Szczecinie
3. prof. Bożena Mroczek – Zakład Nauk Humanistycznych w Medycynie, Pomorski Uniwersytet Medyczny
w Szczecinie

5. Wpływ cywilizacji na wyrzynanie zębów mlecznych u zdrowych polskich dzieci w zależności od wieku,
płci i rodzaju żywienia

Autorzy:
1. lek. dent. Łucja Sobkowska – Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
2. Julia Sobkowska – Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
3. dr hab. n. med. Agnieszka Przystańska – Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

6. Sepsa w podstawowej opiece zdrowotnej – zgony możliwe do uniknięcia
Autorzy:
1. lek. Aleksander Zińczuk – Katedra Medycyny Sądowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu;
Oddział I Zakaźny, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu
2. dr n. med. Marta Rorat – Katedra Medycyny Sądowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu,
Oddział I Zakaźny, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu
3. dr hab. prof. nadzw. Tomasz Jurek – Katedra Medycyny Sądowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

7. Analiza korelacji czynników psychospołecznych z oceną ryzyka sercowo-naczyniowego na przykładzie
społeczności lokalnej powiatu janowskiego we wschodniej Polsce

Autorzy:
1. dr n. o zdrowiu Grzegorz Józef Nowicki – Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego,
Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny
w Lublinie
2. mgr Honorata Piasecka – Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Katedra Onkologii
i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
3. mgr Barabra Niedorys – Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Katedra Onkologii
i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
4. dr hab. n. o zdrowiu Barbara Ślusarska – Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego,
Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny
w Lublinie

8. Czynniki determinujące zgłaszalność pacjentów do obszarów obserwacyjnego i konsultacyjnego
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) w dni robocze oraz weekendy

Autorzy:
1. magister pielęgniarstwa Ada Lisowska – Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
2. dr Katarzyna Szwamel – Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
3. prof. Donata Kurpas – Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu im. Piastów Śląskich
we Wrocławiu

9. Wybrane parametry biochemiczne u pacjentów ze niemymi klinicznie zmianami niedokrwiennymi
w zależności od płci

Autorzy:
1. dr Barbara Maciejewska – Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii UM im. K. Marcinkowskiego, Poznań
2. prof. Anna Marcinkowska-Gapińska – Katedra Biofizyki, UM im. K. Marcinkowskiego, Poznań
3. dr Piotr Iwanowski – Katedra Neurologii, UM im. K. Marcinkowskiego, Poznań
4. dr Zofia Maciejewska-Szaniec – Katedra Zaburzeń Stawu Skroniowo-Żuchwowego,
UM im. K. Marcinkowskiego, Poznań

SESJA PLAKATOWA 2
Sobota, 12 października, godz. 13:00–14:00
PRZEWODNICZĄCY SESJI:
dr n. med. Bartosz J. Sapilak, dr hab. Zbigniew Doniec, prof. nadzw., dr n. med. Anna Hans-Wytrychowska

10. Niedosłuch u osób starszych w przebiegu przewlekłych chorób internistycznych
Autorzy:
1. prof. Piotr Świdziński – Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii, UM im. K. Marcinkowskiego, Poznań
2. dr Anna Frankowska – Katedra Prawa Medycznego, Organizacji i Zarządzania, UM im. K. Marcinkowskiego,
Poznań
3. mgr Bogna Małaczyńska – Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii, UM im. K. Marcinkowskiego, Poznań
4. dr Kamila Linkowska-Świdzińska – Klinika Rehabilitacji Stomatologicznej, UM im. K. Marcinkowskiego,
Poznań
5. dr Barbara Bilińska – Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii, UM im. K. Marcinkowskiego, Poznań
6. mgr Anna Hashimoto – Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii, UM im. K. Marcinkowskiego, Poznań
7. dr Zofia Maciejewska-Szaniec – Klinika Chorób Stawu Skroniowo-Żuchwowego, UM im. K. Marcinkowskiego,
Poznań
8. prof. Piotr Kowal – Katedra Neurologii, UM im. K.Marcinkowskiego, Poznań
9. prof. Alicja Sekula – Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii, UM im. K. Marcinkowskiego, Poznań
10. dr Barbara Maciejewska – Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii, UM im. K. Marcinkowskiego, Poznań

11. Reocena dostępności poradni endokrynologicznych dla dorosłych pacjentów w Polsce
Autorzy:
1. lek. Szymon Suwała – Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera
w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
2. Aleksandra Śremska – Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera
w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
3. Anna Gruchała – Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera
w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
4. prof. dr hab. n. med. Roman Junik – Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii Collegium Medicum
im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

12. Wybór antykoncepcji przez kobiety – aktualne trendy
Autorzy:
1. lek. Szymon Suwała – Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera
w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
2. Dominika Bednarczyk – Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Endokrynologii i Diabetologii,
Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
3. prof. dr hab. n. med. Roman Junik – Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii Collegium Medicum
im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

13. Potencjalna rola e-papierosów w ograniczaniu i zaprzestaniu palenia tytoniu – badanie ankietowe
Autorzy:
1. dr hab. n. med. Agata Smoleń – Katedra i Zakład Epidemiologii i Metodologii Badań Klinicznych,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2. dr Damian Szymczyk – Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych, Warszawa
3. lek. Marcin Lewicki – Katedra i Zakład Epidemiologii i Metodologii Badań Klinicznych, Uniwersytet Medyczny
w Lublinie

14. Lekarze medycyny rodzinnej w obliczu zagadnień diabetologicznych i endokrynologicznych podczas
Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych – analiza danych pochodzących z lat 2003–2013

Autorzy:
1. lek. Szymon Suwała – Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera
w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
2. Hubert Lange – Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Endokrynologii i Diabetologii,
Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
3. Marta Sobieralska – Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Endokrynologii i Diabetologii,
Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
4. Adrian Bronowski – Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Endokrynologii i Diabetologii,
Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
5. prof. dr hab. n. med. Roman Junik – Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii
Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

15. Stężenie witaminy D na przestrzeni roku kalendarzowego – trendy czasowe u osób
niesuplementujących witaminy D

Autorzy:
1. lek. Szymon Suwała – Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii Collegium Medicum
im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
2. prof. dr hab. n. med. Roman Junik – Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii
Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

16. Jak szeroko rozpowszechniona jest wiedza na temat cukrzycy w polskim społeczeństwie?
Autorzy:
1. lek. Szymon Suwała – Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii Collegium Medicum
im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
2. Katarzyna Łażewska – Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Endokrynologii i Diabetologii,
Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
3. Alan Jędrysek – Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Endokrynologii i Diabetologii, Collegium
Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
4. prof. dr hab. n. med. Roman Junik – Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii Collegium Medicum
im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

17. Hiperurykemia w zespole metabolicznym i jej składowych – otyłości, nadciśnieniu tętniczym,
cukrzycy i hiperlipidemii

Autorzy:
1. lek. Szymon Suwała – Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii Collegium Medicum
im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
2. Maciej Ledziński – Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Endokrynologii i Diabetologii,
Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
3. Kamila Skibińska – Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Endokrynologii i Diabetologii,
Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
4. Paulina Adamska – Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Endokrynologii i Diabetologii,
Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
5. Jakub Rzeszuto – Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Endokrynologii i Diabetologii,
Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
6. prof. dr hab. n. med. Roman Junik – Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii Collegium Medicum
im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

18. Hipomagnezemia – jak znacząca jest skala problemu wśród pacjentów z cukrzycą?
Autorzy:
1. lek. Szymon Suwała – Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera
w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
2. prof. dr hab. n. med. Roman Junik – Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii Collegium Medicum
im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

19. Jakość życia seksualnego i zaburzenia seksualne wśród pacjentów z cukrzycą
Autorzy:
1. lek. Adrian Radziwanowski – Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Endokrynologii i Diabetologii,
Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
2. lek. Szymon Suwała – Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera
w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
3. prof. dr hab. n. med. Roman Junik – Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii Collegium Medicum
im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

20. Ocena wiedzy polskich studentów wydziałów lekarskich na temat cukrzycy
Autorzy:
1. lek. Szymon Suwała – Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii Collegium Medicum
im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
2. Sylwia Reszka – Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Endokrynologii i Diabetologii,
Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
3. Paweł Wojciechowski – Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Endokrynologii i Diabetologii,
Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
4. Paulina Mila – Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Endokrynologii i Diabetologii,
Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
5. prof. dr hab. n. med. Roman Junik – Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii, Collegium Medicum
im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

SESJA PLAKATOWA 3
Sobota, 12 października, godz. 14:00–15:00
PRZEWODNICZĄCY SESJI:
dr med. Ewa Drabik-Danis, dr med. Małgorzata Koziarska-Rościszewska, prof. Janusz Schabowski

21. Jakimi antybiotykami leczą pozaszpitalne zakażenia układu oddechowego lekarze podstawowej opieki zdrowotnej?
Autorzy:
1. lek. Dorota Łuszkiewicz – Katedra i Zakład Lekarza Rodzinnego, Collegium Medicum w Bydgoszczy
UMK w Toruniu
2. dr hab. Krzysztof Buczkowski – Katedra i Zakład Lekarza Rodzinnego, Collegium Medicum w Bydgoszczy
UMK w Toruniu
3. lek. Magdalena Dachtera-Frąckiewicz – Katedra i Zakład Lekarza Rodzinnego, Collegium Medicum w Bydgoszczy
UMK w Toruniu
4. lek. Katarzyna Klucz – Katedra i Zakład Lekarza Rodzinnego, Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu

22. Związek bezsenności z występowaniem chorób przewlekłych u osób dorosłych z uwzględnieniem
warunków pracy

Autorzy:
1. dr n. o zdr. Weronika Wolińska – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
2. dr n. o zdr. Halina Brzeźniak – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
3. dr hab. n. o zdr. prof. PUM Bożena Mroczek – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

23. Wpływ sedanteryjnego trybu życia na występowanie nawracających i przewlekłych bólów krzyża
Autorzy:
1. dr n. med. Anna Citko – Poradnia Rodzinna, Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku
2. dr n. med. Stanisław Górski – Zakład Dydaktyki Medycznej, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie
3. prof. dr hab. n. o zdr. Ludmiła Marcinowicz – Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
4. dr hab. med. Anna Górska – Zakład Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

24. A randomised, multi-centre, parallel group, double-blind, placebo- and active-controlled clinical study
to assess the efficacy and safety of octenidine lozenges in the treatment of acute sore throat

Autorzy:
1. dr med. Andrzej Duda – M.C.M Klosterfrau Healthcare Sp. z o.o.
2. dr med. Ingomar Naudts – General Practice, Rodgau, Germany
3. Nadja Schughart – Cassella-med GmbH & Co. KG, Cologne, Germany

25. Równowaga oksydacyjno-antyoksydacyjna u osób leczonych tlenem hiperbarycznym
z powodu stopy cukrzycowej

Autorzy:
1. mgr Jarosław Paprocki – Katedra Biologii i Biochemii Medycznej, Collegium Medicum
im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
2. mgr Marta Pawłowska – Katedra Biologii i Biochemii Medycznej, Collegium Medicumim
im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
3. dr Jacek Piechocki – Mazowieckie Centrum Terapii Hiperbarycznej i Leczenia Ran w Warszawie
4. prof. dr hab. Alina Woźniak – Katedra Biologii i Biochemii Medycznej, Collegium Medicum
im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
© 2021 Termedia