XI KONGRES TOP PULMONOLOGICAL TRENDS

 

POZNAŃ, 28.11.2019 - 30.11.2019

 
28
listopada
Czwartek
Sala 1
ROK 2019 W CHOROBACH UKŁADU ODDECHOWEGO
CZĘŚĆ I
9:15 - 11:45
WARSZTATY: INTERDYSCYPLINARNE KONSYLIUM W DIAGNOSTYCE I LECZENIU PACJENTÓW Z RAKIEM PŁUCA
Warsztaty pod patronatem firmy AstraZeneca
Prowadzący: prof. Halina Batura-Gabryel, prof. Dariusz Kowalski
9:15 Otwarcie Sesji – prof. Halina Batura-Gabryel, prof. Dariusz Kowalski
9:20 Statystyka w raku płuca i wpływ MDT na OS – prof. Dariusz Kowalski
9:30 Ścieżka diagnostyczno-terapeutyczna u pacjenta z rakiem płuca – prof. Halina Batura-Gabryel

9:45 Rola MDT z perspektywy członków zespołu wielodyscyplinarnego:
9:45-9:55 Pulmonolog – prof. Robert Mróz
9:55-10:05 Torakochirurg – dr hab. n. med. Cezary Piwkowski
10:05-10:15 Patomorfolog – prof. Renata Langfort
10:15-10:30 Onkolog-radioterapeuta – prof. Dariusz Kowalski

Członkowie zespołu Local MDT:
dr med. Marcin Grabicki, dr med. Mirosława Matecka-Nowak,
dr med. Łukasz Gąsiorowski, dr med. Katarzyna Stencel, prof. Aldona Woźniak,
dr med. Ewelina Grela

10:30 Omówienie przypadków klinicznych przez konsylium (ścieżka pacjenta, decyzje diagnostyczno-terapeutyczne)
Przypadek I
10:30-10:35 Rozpoznanie – proste czy skomplikowane? – prezentacja przypadku – dr Marcin Grabicki
10:35-10:40 Zapytanie do publiczności o decyzję terapeutyczną – głosowanie
10:40-10:50 Dyskusja zespołu Local MDT
10:50-11:00 Komentarz Krajowego MDT i dyskusja
Przypadek II
11:00-11:05 Operować czy nie operować (wartości graniczne cecha N2) – prezentacja przypadku – dr Łukasz Gąsiorowski
11:05-11:10 Zapytanie do publiczności o decyzję terapeutyczną – głosowanie
11:10-11:20 Dyskusja zespołu Local MDT
11:20-11:30 Komentarz Krajowego MDT i dyskusja
11:30-11:45 Podsumowanie i zakończenie – prof. Halina Batura-Gabryel, prof. Dariusz Kowalski
11:45 - 12:00
Przerwa na kawę
CZĘŚĆ II
PRZEGLĄD NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ W CHOROBACH PŁUC W 2019 ROKU
12:00 - 12:20
Epidemiologia chorób płuc
prof. Halina Batura-Gabryel
12:20 - 13:20
SESJA 1. CO NOWEGO NA KONGRESACH PULMONOLOGICZNYCH W 2019 R.?
Przewodniczący sesji: prof. Halina Batura-Gabryel, prof. Joanna Chorostowska-Wynimko
12:20 - 12:40
Choroby płuc z ATS i ERS
prof. Joanna Chorostowska-Wynimko
12:40 - 13:00
Choroby alergiczne z ATS, ERS, EAACI
prof. Lucyna Mastalerz
13:00 - 13:20
Nowotwory płuc z ASCO, ESMO, WLCL
prof. Dariusz Kowalski
13:20 - 15:00
SESJA 2. ZAPALENIA PŁUC
Przewodniczący sesji: prof. Adam Antczak, dr hab. n med. Szczepan Cofta
13:20 - 13:40
Zapobieganie zapaleniom pluc u pacjentów dorosłych
Wykład sponsorowany firmy Pfizer
prof. Adam Antczak
13:40 - 14:00
Pozaszpitalne zapalenie płuc – dostępne opcje terapeutyczne
Wykład sponsorowany firmy Pfizer
dr med. Wojciech Skorupa
14:00 - 14:20
Szpitalne zapalenie płuc (HAP/VAP)
Wykład sponsorowany firmy Pfizer
prof. Waldemar Machała
14:20 - 14:40
Biofilm bakteryjny a antybiotykoterapia
prof. Tadeusz Płusa
14:40 - 15:00
Późne powikłania zapalenia płuc
Wykład sponsorowany firmy Pfizer
prof. Adam Antczak
15:00 - 15:40
Lunch
15:40 - 16:10
ZAPROSZONY GOŚĆ: Przygotowanie testu specjalizacyjnego - sztuka czy rzemiosło?
prof. Mariusz Klencki
16:10 - 17:10
SESJA 3. POChP – SYTUACJE WYMAGAJĄCE SZCZEGÓLNEJ UWAGI LEKARZA
Przewodniczący sesji: prof. Jan Kuś, dr hab. n. med. Tomasz Piorunek
16:10 - 16:30
POChP współistniejące z włóknieniem płuc. Trudna diagnoza i terapia
prof. Jan Kuś
16:30 - 16:50
Zaburzenia odporności a POChP
dr hab. med. Adam Białas
16:50 - 17:10
Pseudomonas aeruginosa w drogach oddechowych – czy jest szansa na eradykację?
dr n. med. Joanna Goździk-Spychalska
17:10 - 17:20
Przerwa na kawę
17:20 - 18:20
SESJA 4. RAK PŁUCA –TRUDNOŚCI W DIAGNOSTYCE I LECZENIU
Przewodniczący sesji: prof. Renata Langfort, dr hab. n. med. Tomasz Piorunek
17:20 - 17:40
Najczęstsze przyczyny niepowodzeń w określeniu rozpoznania komórkowego raka płuca
prof. Renata Langfort
17:40 - 18:00
Stany naglące u pacjentów z rakiem płuca
dr hab.n. med. Barbara Kuźnar-Kamińska
29
listopada
Piątek
Sala 1
NOWOŚCI I TRENDY W LECZENIU CHORÓB PŁUC
8:30 - 9:30
SESJA 5. BADANIA CZYNNOŚCIOWE UKŁADU ODDECHOWEGO
Przewodniczący sesji: dr hab. n. med. Tomasz Piorunek
8:30 - 8:50
Badanie pojemności dyfuzyjnej płuc - technika wykonania i interpretacja wyników
prof. Tadeusz Przybyłowski
8:50 - 9:10
Spirometria na odległość?
prof. Tomasz Piorunek
9:10 - 9:30
Testy wysiłkowe – czy są prawidłowo wykonywane i interpretowane?
prof. Tadeusz Przybyłowski
9:30 - 10:10
SESJA 6. REDUKCJA DAWKI GKS SYSTEMOWYCH W TRAKCIE LECZENIA BIOLOGICZNEGO CIĘŻKIEJ ASTMY. DYSKUSJA EKSPERTÓW O PRAKTYCE KLINICZNEJ I PERSPEKTYWA PACJENTA
Grant naukowy GSK
prof. Maciej Kupczyk, dr n. med. Aleksandra Kucharczyk
10:10 - 11:20
SESJA 7. Z OSTATNIEJ CHWILI: PREZENTACJA POLSKICH WYTYCZNYCH DIAGNOSTYKI I LECZENIA IPF
Przewodniczący sesji: prof. Wojciech Piotrowski, prof. Ewa Jassem
10:10 - 10:20
Wprowadzenie – założenia metodologiczne
prof. Wojciech Piotrowski
10:20 - 10:40
Diagnostyka IPF
prof. Magdalena Martusewicz-Boros
10:40 - 11:00
Leczenie farmakologiczne
dr med. Katarzyna Lewandowska
11:00 - 11:20
Leczenie niefarmakologiczne i paliatywne IPF
prof. Ewa Jassem
11:20 - 11:35
Przerwa na kawę
11:35 - 11:55
Z OSTATNIEJ CHWILI: POSTEPUJACE WŁÓKNIENIE W ŚRÓDMIĄŻSZOWYCH CHOROBACH PŁUC
Grant naukowy firmy Boehringer-Ingelheim
prof. Magdalena Martusewicz-Boros
11:55 - 12:15
Z OSTATNIEJ CHWILI: CO NOWEGO W ZALECENIACH GOLD 2020?
prof. Paweł Śliwiński
12:15 - 12:45
SESJA 8. GŁOS EKSPERTÓW: GOLD A PRAKTYKA LEKARSKA – DYSKUSJA OKRĄGŁEGO STOŁU
prof. Halina Batura-Gabryel,, prof. Paweł Śliwiński, prof. Piotr Boros, dr hab. Szczepan Cofta, dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas
12:45 - 13:05
LAMA / LABA – w okresie stabilnym POChP
prof. Paweł Śliwiński
13:05 - 14:05
SESJA 9. ASTMA 2019
Przewodniczący sesji: prof. Maciej Kupczyk, prof. Lucyna Mastalerz
13:05 - 13:25
Obraz leczenia astmy w Polsce – projekt „Astma Zero”
Wykład pod patronatem firmy AstraZenaca
dr med. Rafał Dobek
13:25 - 13:45
Najnowsze standardy farmakoterapii i rola inhalatorów w leczeniu astmy według GINA 2019
prof. Maciej Kupczyk
13:45 - 14:05
Astma nieeozynofilowa
dr med. Rafał Dobek
14:05 - 14:45
SESJA 10. MUKOWISCYDOZA
Przewodniczący sesji: prof. Halina Batura-Gabryel, dr hab. med. Szczepan Cofta
14:05 - 14:25
Opieka nad chorymi na mukowiscydozę w Polsce – stan obecny, fakty i rekomendacje poprawy – refleksje na kanwie raportu 2019 r.
dr hab. med. Szczepan Cofta
14:25 - 14:45
Modulatory CFTR - leczenie przyczynowe w mukowiscydozie
dr med. Wojciech Skorupa
14:45 - 15:15
Lunch
15:15 - 16:00
SESJA 11. CO WAŻNE W PERSONALIZOWANYM LECZENIU WZIEWNYM: PROFIL PACJENTA, WYBÓR LEKU CZY INDYWIDUALNIE DOBRANY INHALATOR?
Grant naukowy firmy Boehringer-Ingelheim
Przewodniczący sesji: prof. Piotr Boros, prof. Maciej Kupczyk
15:15 - 15:35
Personalizacja terapii wg. fenotypu w POChP – co to oznacza w praktyce?
prof. Piotr Boros
15:35 - 15:55
Skuteczność przewlekłego leczenia wziewnego w POChP wymaga indywidualnego doboru podajnika leku
dr med. Aleksander Kania
15:55 - 16:00
Podsumowanie
16:00 - 16:20
Z OSTATNIEJ CHWILI: Aktualizacja programu lekowego dla chorych z astmą ciężką – nowe możliwości leczenia
Wykład pod patronatem firmy AstraZenaca
prof. Maciej Kupczyk
16:20 - 16:40
Przerwa na kawę
16:40 - 17:20
SESJA 12. LECZENIE NIEFARMAKOLOGICZNE NIEWYDOLNOŚCI ODDYCHANIA
Przewodniczący sesji: dr hab. med. Szczepan Cofta, dr n med. Małgorzata Czajkowska
16:40 - 17:00
Przewlekła tlenoterapia domowa, i nieinwazyjna wentylacja mechaniczna w chorobach układu oddechowego
dr n med. Małgorzata Czajkowska
17:00 - 17:20
Rehabilitacja chorobach układu oddechowego
dr hab. n. med. Dariusz Jastrzębski
17:20 - 18:00
SESJA 13. ZATOROWOŚĆ PŁUCNA
Przewodniczący sesji: dr hab. med. Szczepan Cofta
17:20 - 17:40
Aktualne zalecenia co do leczenia zatorowości płucnej
dr n. med. Magdalena Janus
17:40 - 18:00
PERT - leczenie interwencyjne zatorowości płucnej
dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz
30
listopada
Sobota
Sala 1
INNE WAŻNE PROBLEMY PULMONOLOGICZNE, AKTUALNE DONIESIENIA, VARIA
8:30 - 9:15
WARSZTATY PRAWNE
Konsultacyjny obowiązek lekarza
Karno-prawna ochrona lekarza przed agresją w sieci
prof. Rafał Kubiak
9:15 - 9:40
ZAPROSZONY GOŚĆ: BEZSENNOŚĆ
dr n.med. Michał Skalski
9:40 - 10:25
SESJA 14. ZABURZENIA ODDYCHANIA PODCZAS SNU
Przewodniczący sesji: dr hab. med. Szczepan Cofta
9:40 - 9:55
Fenotypy bezdechu śródsennego
dr hab. med. Szczepan Cofta
9:55 - 10:15
Współczesne zalecenia dotyczące leczenia zespołu śródsennego za pomocą protez powietrznych
dr med. Piotr Bielicki
10:15 - 10:25
Komentarz ekspertów
10:25 - 10:45
NOWE DONIESIENIE DOTYCZĄCE LECZENIA IPF W RAMACH PROGRAMU TERAPEUTYCZNEGO
Badanie PolExPir Polskie doświadczenia z terapii pirfenidonem u chorych na IPF
dr n. med. Sebastian Majewski
10:45 - 11:00
Przerwa na kawę
11:00 - 12:00
SESJA 15. AKTUALNE LECZENIE SYSTEMOWE RAKA NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO W STOPNIU IIIB/IV
Przewodniczący sesji: prof. Halina Batura-Gabryel, dr hab. med. Barbara Kuźniar-Kamińska
11:00 - 11:20
Rola klasycznej chemioterapii o założeniu paliatywnym
dr med. Marcin Grabicki
11:20 - 11:40
Nowe opcje leczenia NDRP ALK+
dr Magdalena Knetki-Wróblewska
11:40 - 12:00
Leczenie immunokompetentne raka płuca w świetle programów lekowych
Wykład sponsorowany firmy Bristol-Myers Squibb
dr n. med. Katarzyna Stencel
12:00 - 12:40
SESJA 16. ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA A ZDROWIE PŁUC
Przewodniczenie sesji: prof. Andrzej Chciałowski, dr hab. med. Barbara Mackiewicz
12:00 - 12:20
Czy mieszkanie może chronić przed zanieczyszczeniami powietrza?
prof. Andrzej Chciałowski, dr hab. inż. Artur Badyda
12:20 - 12:40
Wdychanie substancji szkodliwych i ich wpływ na zdrowie płuc
dr hab. med. Barbara Mackiewicz
12:40 - 13:20
SESJA 17. DIALOG EKSPERTÓW: ACO - NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADAŃ POLSKIEJ GRUPY BADAWCZEJ
prof. Adam Barczyk, prof. Rafał Krenke
13:20 - 13:40
Przerwa na kawę
13:40 - 14:40
SESJA 18. MYKOBAKTERIOZY – TRUDNE ROZPOZNANIE I LECZENIE
Przewodniczący sesji: prof. Ewa Augustynowicz-Kopeć, prof. Maria Korzeniewska-Koseła
13:40 - 14:00
Mykobakteriozy obraz kliniczny
dr n.med. Katarzyna Kruczek
14:00 - 14:20
Badania mikrobiologiczne i ocena lekowrażliwości
prof. Ewa Augustynowicz-Kopeć
14:20 - 14:40
Zasady leczenia mykobakterioz – trudna terapia
prof. Maria Korzeniewska-Koseła
14:40
ZAKOŃCZENIE KONGRESU