en POLSKI
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank


 
4/2011
vol. 49
 
Share:
Share:
more
 
 
Short communication

Konferencja „Zdrowe Kości 2011 – Kliniczne zastosowanie bisfosfonianów”
Poznan, 16 April 2011

Piotr Leszczyński

Reumatologia 2011; 49, 4: 298–299
Online publish date: 2011/08/30
Article file
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
16 kwietnia 2011 r. odbyła się w Poznaniu druga już konferencja z cyklu „Zdrowe Kości 2011”, której wiodącym tematem było zastosowanie bisfosfonianów w praktyce klinicznej. Konferencja jest kontynuacją interdyscyplinarnych spotkań entuzjastów chorób metabolicznych kości, w tym osteoporozy, organizowanych od 1995 r. przez Oddział Reumatologii i Osteoporozy Szpitala im. Józefa Strusia przy współudziale różnych jednostek Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Patronat nad konferencją objęli: Rektor Uniwersytetu Medycznego, prof. dr hab. med. Jacek Wysocki, Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny, a także Minister Zdrowia Ewa Kopacz.

Do wygłoszenia wykładów zaproszeni zostali opiniotwórcy, praktycy, a także główny gość konferencji – endokrynolog, prof. Socrates Papapoulos z Uniwersytetu Leiden w Holandii. Po raz pierwszy w historii w Poznaniu pojawił się tak niecodzienny gość, jeden z najwybitniejszych autorytetów w dziedzinie chorób metabolicznych kości na świecie, członek wielu organizacji międzynarodowych, w tym International Osteoporosis Foundation.

W pięknej oprawie hotelu Andersia, w sobotni słoneczny dzień, ciekawych i z pasją wygłoszonych wykładów wysłuchało ponad 150 lekarzy z różnych stron kraju, m.in. z Krakowa, Wrocławia, Warszawy, Bydgoszczy i Szczecina. Ideą spotkania było nowatorskie, a zarazem bardzo praktyczne spojrzenie na chorego na osteoporozę. Interdyscyplinarne podejście do tematu skupiło zainteresowanie zarówno lekarzy praktyków stosujących bisfosfoniany, jak i tych, którzy zgłębiają naukową wiedzę na temat osteoporozy i wciąż znajdują nowe, nie do końca wyjaśnione zjawiska.

Profesor Edward Czerwiński z Krakowa, który wygłosił pierwszy wykład, w niezwykle precyzyjny i obrazowy sposób omówił molekularny mechanizm odpowiadający za procesy metabolizmu kości oraz efekt biologiczny terapii bisfosfonianami. Doktor Piotr Leszczyński przedstawił słuchaczom ideę terapii parenteralnej, a także osiągnięcia ostatnich lat dotyczące tego sposobu leczenia. Podkreślił zarówno bezpieczeństwo, wygodę, jak i dość szerokie obecnie wskazania do leczenia dożylnego oraz zwrócił uwagę na konieczność akceptacji przez chorych tej metody leczenia. Doktor Krzysztof Rożnowski w bardzo interesujący sposób omówił praktyczne podejście onkologów do terapii bisfosfonianami nie tylko w profilaktyce, lecz także w leczeniu osteoporozy oraz hiperkalcemii indukowanej przez proces nowotworowy. Profesor Wanda Horst-Sikorska przedstawiła endokrynologiczne aspekty hiperkalcemii, szukając wskazań do leczenia bisfosfonianami.

Uczestnicy konferencji nie byli biernymi słuchaczami, wykazali się wybitną znajomością tematu i swobodą w poruszaniu interesujących ich kwestii. Zadawali wnikliwe pytania, co często rozbudzało dyskusję i prowadziło do ciekawych konkluzji. Bardzo ciepło i żywo uczestnicy zareagowali na przedstawione liczne rzeczywiste przypadki z codziennej praktyki klinicznej, co było cennym atutem tego spotkania.

Punktem kulminacyjnym konferencji był wspaniały wykład prof. Socratesa Papapoulosa, który „zaczarował” słuchaczy piękną angielszczyzną i przedstawił future and perspectives, czyli przyszłość i perspektywy, leczenia bisfosfonianami. Potwierdził, że leki te są i nadal będą podstawą leczenia osteoporozy, a doświadczenia z nimi związane od wielu lat stanowią bogactwo kliniczne i naukowe. Pomimo ciągłego postępu i nowości na rynku leków na osteoporozę, również nowych terapii biologicznych, bisfosfoniany są i będą najważniejszymi oraz wciąż pierwszoplanowymi lekami w osteoporozie.

Podsumowując ogrom wrażeń naukowych i towarzyskich, z radością możemy oczekiwać kolejnych spotkań w ramach „Zdrowych Kości” w 2012 roku. Naszym Wykładowcom i wszystkim Gościom serdecznie dziękujemy za udział w konferencji, a tych, którzy nie byli obecni, zapraszamy w przyszłym roku do Poznania!W imieniu wszystkich członków zespołu Oddziału Reumatologii i Osteoporozy

Szpitala im. Józefa Strusia w Poznaniu, którzy z pasją przygotowali tę konferencję,

dr hab. med. Piotr Leszczyński
Copyright: © 2011 Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.


Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.