eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
 
1/2016
vol. 32
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Leki przeciwhistaminowe II generacji – ocena skuteczności leczenia i tolerancji wybranych preparatów tej grupy (badania wstępne)

Małgorzata A. Czarny-Działak
1
,
Martyna Głuszek-Osuch
2, 3

1.
Department of Physiology and Pathophysiology, Institute of Medical Sciences, Faculty of Medicine and Health Science, Jan Kochanowski University, Kielce, Poland
2.
Laboratory of Medical Psychology and Education, Institute of Public Health, Faculty of Medicine and Health Science, Jan Kochanowski University, Kielce, Poland
3.
Gastroenterology Department, Central Clinical Hospital of Ministry of Internal Affairs and Administration, Warsaw, Poland
Medical Studies/Studia Medyczne 2016; 32 (1): 18–22
Data publikacji online: 2016/04/05
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Metryki PlumX:
Wprowadzenie: Leki przeciwhistaminowe II generacji są podstawowymi lekami w leczeniu schorzeń alergicznych, takich jak alergiczny nieżyt nosa i alergiczne zapalenie spojówek.

Cel pracy: Porównanie skuteczności działania wybranych leków przeciwhistaminowych oraz częstości występowania działań niepożądanych po ich przyjmowaniu w ocenie pacjentów.

Materiał i metody: Badanie przeprowadzono u 40 pacjentów otrzymujących rupatadynę, bilastynę, lewocetyryzynę i feksofenadynę. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, wykorzystując ankietę. Badania mają charakter wstępny ze względu na niewielką liczbę osób biorących w nich udział.

Wyniki: Objawy uboczne po zastosowaniu leków pojawiły się zaledwie u 3 spośród 40 chorych, co stanowi 1,2%.

Wnioski: Leki przeciwhistaminowe nowej generacji wydają się bezpieczne i wiążą się z niewielką liczbą działań ubocznych. Ze względu na niewielką liczbę przebadanych osób badania te traktujemy jako wstępne do dalszej analizy skuteczności wybranych leków przeciwhistaminowych.

Introduction: Second generation antihistamines are key medicines in the treatment of allergic diseases such as allergic rhinitis and allergic conjunctivitis.

Aim of the research: To compare the effectiveness of selected antihistamines and frequency of side effects in the course of their therapy in the patient opinion.

Material and methods: The study was conducted on a group of 40 patients taking rupatadine, bilastine, levocetirizine and fexofenadine. The method of diagnostic survey was used, having the character of a preliminary examination in view of the small number of people involved in the study.

Results: Among the 40 patients, side effects of the medicines only appeared in 3 respondents, which is 1.2%.

Conclusions: The new generation antihistamines in light of our studies appear to be safe and associated with few side effects. Due to the small number of surveyed people we treat these tests as preliminary to further analysis of the effectiveness of selected antihistamines.
słowa kluczowe:

leki przeciwhistaminowe, rupatadyna, bilastyna, lewocetyryzyna, feksofenadyna

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.