en POLSKI
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank


 
5/2008
vol. 46
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Letter to Editor
Zaproszenie dla szaradzistów

Eugeniusz J. Kucharz

Reumatologia 2008; 46, 5: 307
Online publish date: 2008/12/01
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Nikt nie wątpi, że rejestr terapii biologicznych stosowanych w chorobach narządu ruchu w Polsce jest niezbędny i dlatego próby jego ponownego utworzenia (przypomnę inicjatywę profesora Jacka Szechińskiego sprzed kilku lat) spotykały się z powszechną akceptacją środowiska. Przy okazji pojawił się problem nazwy. Nazwy rejestrów w różnych krajach są tworzone tak, aby łatwo wpadały w ucho. W Niemczech przykładowo rejestr nazywa się RABBIT, co pochodzi od nazwy: Rheumatoide Arthritis – Beobachtung der Biologika-Therapie. Nie muszę dodawać, że rysunki sympatycznych króliczków zdobią wiele publikacji danych z rejestru, co widać na załączonej fotografii, a królik jest też częścią oficjalnego logo rejestru. Tworzenie polskiego rejestru jest okazją dla polskich miłośników szarad i zagadek, aby wymyślić atrakcyjną nazwę rejestru. Na początek dwie wstępne propozycje: PORTAL, od słów: POlski Rejestr TerApii BioLogicznych, REKIN, od słów: REjestr LeKów BIologiczNych. Wierzę, że inwencja środowiska reumatologicznego sprawi, że nie tylko będziemy mieć przydatny nam wszystkim rejestr, ale będzie się on również atrakcyjnie nazywał. Eugeniusz J. Kucharz


View full text...


Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.