en POLSKI
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank


 
5/2007
vol. 45
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

List do Profesora Stefana Mackiewicza

Reumatologia 2007; 45, 5: 308-309
Online publish date: 2007/10/31
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Busko-Zdrój, 29.08.2007 r.
Pan prof. dr hab. med. Stefan Mackiewicz

Wielce Szanowny Panie Profesorze!
Jestem pod wrażeniem Pańskiego artykułu w „Reumatologii” 2007 vol. 45, 2 na temat aspektów fenomenologii w medycynie na przykładzie RZS. Pogląd A. Einsteina: „Wyobraźnia ważniejsza jest niż wiedza”, wydaje się zgodny z poglądem Bergsona – intuicja życia, ale oparta jest też chyba na badaniu tego, „co się jawi” (Husserl). Fenomenologia: intencjonalne odtwarzanie rzeczywistości na podstawie konkretnych faktów to metoda codziennej pracy lekarza praktykującego (nawet często nieuświadomiona). Rozumiem, że Pana artykuł jest zachętą do „burzy mózgów” (Brain Storm) na łamach czasopisma lekarskiego. Pana opinia o trudności w obiektywnej ocenie wielu zjawisk w RZS na zasadzie medycyny opartej na dowodach naukowych, potwierdza istnienie określonych faktów medycznych, które nie zostały odpowiednio zinterpretowane (a więc intencjonalnie, z wyobraźnią, w „istocie rzeczy”). Wydaje się więc, że Brain Storm na łamach naukowego czasopisma lekarskiego jest celowa i nie przyniesie mu ujmy w konwencji „burzy mózgów” otwartej także dla lekarzy praktyków. Przykłady problemów, na temat których jest wskazana prawdziwa „burza mózgów”, na którą pewnie nie zdecydują się szanujący się pracownicy naukowi, to: 1. Co to znaczy działanie immunomodulujące leku, jak to zdefiniować i monitorować? a) W odniesieniu do antybiotyków W latach 80. XX w. skandynawska uczona stwierdziła, że stosowanie ampicyliny w dawce 2,0–3,0 na dobę, przez chyba 3 mies. w RZS hamuje występowanie progresji zmian kostnych. Współcześnie niektórzy polscy naukowcy zalecają na początku leczenia RZS stosowanie np. doksycykliny. Istnieje też pogląd, że antybiotyki istotnie wywierają, niedostatecznie jasne, działanie immunomodulujące przebieg choroby. b) W algodystrofii znane jest lecznicze działanie gryzeofulwiny (antybiotyk przeciwgrzybiczy), porównywalne z beta-blokerami i kalcytoniną. Co one mają ze sobą wspólnego? c) Do tej pory nikt nie wyjaśnił, dlaczego po wystąpieniu udaru mózgowego z następczym porażeniem połowiczym po stronie porażenia niezwłocznie cofały się objawy zapalenia stawów w RZS (przypadek Gaisboecka – wg A. Sokołowskiego [1]), a prócz tego, jak w RZS zahamowany został rozwój choroby zwyrodnieniowej stawów u innych chorych (Merry – wg I....


View full text...


Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.