en POLSKI
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank


 
1/2005
vol. 43
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

List do redakcji/Letter to the editor
Uwagi do dyskusji o pracy Z. Gburka i J. Goździk Zmiany zwyrodnieniowe a choroba zwyrodnieniowa stawów (Reumatologia 2004; 42: 435–445)

Irena Zimmermann-Górska

Reumatologia 2005; 43, 1: 39
Online publish date: 2005/03/14
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Pan prof. J. Pazdur, redaktor naczelny Reumatologii, zachęcił do podjęcia dyskusji rozpoczętej przez recenzentów pracy. W swoim komentarzu podkreślił znaczną częstość występowania choroby zwyrodnieniowej stawów, powołując się na przygotowane przeze mnie omówienie zaleceń EULAR dotyczących leczenia, opublikowane w tym samym numerze kwartalnika [3].
Nie zamierzam zabierać głosu na temat przedstawionych w pracy hipotez związanych z patogenezą choroby. Jako członek zespołu, który opracowywał zalecenia europejskie dotyczące choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych [1], a ostatnio biodrowych [2], uważam jednak, że proponowane postępowanie terapeutyczne nie jest zgodne z zasadami przyjętymi przez liczne grono ekspertów zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych.
Moim zdaniem, płukanie stawu (wielu stawów?) pozwoliłoby jedynie na krótkotrwałe usunięcie złuszczonych fragmentów chrząstki lub kryształów, których zresztą w płynie stawowym w przebiegu choroby zwyrodnieniowej znajduje się niewiele. Natomiast z uwagi na małą liczbę komórek fagocytujących, staw taki w znacznym stopniu narażony jest na zakażenia. U chorych, u których dołączają się objawy zapalenia błony maziowej, przy obecności wysięku, można płyn ze stawu usunąć i zastosować dostawowe wstrzyknięcia preparatu glikokortykosteroidów. Należy jednak wstrzyknięcia te ograniczyć do niezbędnych. Nie praktykuje się natomiast leczenia omawianej choroby tymi związkami podawanymi doustnie.
Zalecenia publikowane w ostatnich latach nie wnoszą nowych możliwości leczenia choroby zwyrodnieniowej. Sądzę jednak, że przy obecnym stanie wiedzy na temat etiopatogenezy choroby powinno się zachować dużą ostrożność w proponowaniu nowych metod, bo najważniejsze jest, aby choremu nie zaszkodzić.

Piśmiennictwo
1. Pendleton A., Arden N., Dougados M. et al.: EULAR recommendations for the management of knee osteoarthritis: report of a task force of the Standing Committee for International Clinical Studies Including Therapeutic Trials (ESCISIT). Ann. Rheum. Dis., 2000, 59, 936.
2. Zhang W., Doherty M., Arden N. et al.: EULAR evidence based recommendations for the management of hip osteoarthritis: report of a task force of the EULAR Standing Committee for International Clinical Studies Including Therapeutics (ESCISIT). Ann. Rheum. Dis., 2004, 10, 1136.
3. Zimmermann-Górska I.: Zmodyfikowane zalecenia Europejskiej Ligi Reumatologicznej (EULAR) dotyczące...


View full text...


Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.