eISSN: 2449-8580
ISSN: 1734-3402
Family Medicine & Primary Care Review
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
Editorial System
Submit your Manuscript
SCImago Journal & Country Rank
3/2020
vol. 22
 
Share:
Share:
more
 
 
Review paper

Mediation as an alternative method of conflict resolution: A practical approach

Antoni Benedikt
1
,
Robert Susło
2
,
Mateusz Paplicki
3
,
Jarosław Drobnik
2

1.
WSB University in Wrocław, Poland
2.
Gerontology Unit, Public Health Department, Faculty of Health Sciences, Wrocław Medical University, Poland
3.
Developmental Age Traumatology and Tmergency Medicine Unit, Faculty of Medicine, Wrocław Medical University, Poland
Family Medicine & Primary Care Review 2020; 22(3): 235–239
Online publish date: 2020/10/16
Get citation
 
PlumX metrics:
 
1. Trnka J, Drobnik J, Susło R, et al. Staranność i rzetelność a lekkomyślność i niedbalstwo w pracy lekarza rodzinnego. Przew Lek 2008; 1: 265–269 (in Polish).
2. Trnka J, Susło R, Drobnik J, et al. Rodzaje odpowiedzialności lekarza za błędy medyczne i ich praktyczne następstwa. Fam Med Prim Care Rev 2009; 11(3): 783–785 (in Polish).
3. Drobnik J, Trnka J, Susło R. Ambushes related to collecting patients' consent for medical procedures by family doctors. Fam Med Prim Care Rev 2017; 19(3): 298–302, doi: https://doi.org/10.5114/fmpcr.2017.69294.
4. Paplicki M, Susło R, Najjar N, et al. Conflict of individual freedom and community health safety: legal conditions on mandatory vaccinations and changes in the judicial approach in the case of avoidance. Fam Med Prim Care Rev 2018; 20(4): 389–395, doi: https://doi.org/10.5114/fmpcr.2018.80081.
5. Trnka J, Susło R, Drobnik J, et al. Pojęcie błędu diagnostycznego we współczesnej medycynie Fam Med Prim Care Rev 2009; 11(3): 788–789 (in Polish).
6. Trnka J, Susło R, Drobnik J, et al. Możliwości popełnienia błędu terapeutycznego na różnych etapach postępowania z pacjentem. Fam Med Prim Care Rev 2009; 11(3): 786–787 (in Polish).
7. Drobnik J, Trnka J, Susło R, et al. Zagrożenie błędem medycznym formalnym w praktyce lekarza rodzinnego. Fam Med Prim Care Rev 2009; 11(3): 590–592 (in Polish).
8. Drobnik J, Trnka J, Susło R, et al. Nowa kategoria błędu medycznego – błąd informacyjny. Fam Med Prim Care Rev 2009; 11(3): 593–594 (in Polish).
9. Susło R, Trnka J, Drobnik J, et al. Sposób sporządzania dokumentów medycznych jako przyczyna błędu opiniodawczego. Fam Med Prim Care Rev 2009; 11(3): 506–508 (in Polish).
10. Trnka J, Susło R, Drobnik J, et al. Okoliczności sprzyjające wystąpieniu medycznych błędów decyzyjnych. Fam Med Prim Care Rev 2009; 11(3): 781–782 (in Polish).
11. Drobnik J, Susło R, Trnka J, et al. Błąd organizacyjny jako wynik braku optymalizacji funkcjonowania placówek opieki medycznej. Fam Med Prim Care Rev 2009; 11(3): 287–289 (in Polish).
12. Morek R. ADR – w sprawach gospodarczych. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck; 2004 (in Polish).
13. Haeske U. Konflikty w życiu zawodowym. Mediacja i trening w rozwiązywaniu problemów. Kielce: Wydawnictwo Jedność; 2005 (in Polish).
14. Pieckowski S. Mediacja w sprawach cywilnych. Warszawa: Wydawnictwo Difin; 2006 (in Polish).
15. Fisher R, Ury W, Patton B. Dochodząc do tak. Negocjowanie bez poddawania się. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne; 2004 (in Polish).
Copyright: © 2020 Family Medicine & Primary Care Review. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
 
Quick links
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.