en POLSKI
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank


 
4/2010
vol. 48
 
Share:
Share:
more
 
 
Short communication

Meeting of the European Federation of Internal Medicine, Asker near Oslo, March 6, 2010

Eugeniusz J. Kucharz

Reumatologia 2010; 48, 4: 285
Online publish date: 2010/09/21
Article file
- Spotkanie.pdf  [0.03 MB]
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
Spotkanie Europejskiej Federacji Medycyny Wewnętrznej Asker koło Oslo, 6 marca 2010 r. Meeting of the European Federation of Internal Medicine, Asker near Oslo, March 6, 2010 6 marca 2010 r. odbyło się doroczne spotkanie Rady Administracyjnej Euro­pejskiej Federacji Medycyny Wewnętrznej. Spotkanie przypadło w okresie trudności, jakie przeżywa z jednej strony cała Europa, a z drugiej strony medycyna wewnętrzna. Jadąc na spotkanie, już wiedzieliśmy, że kolejny Europejski Kongres Medycyny Wewnętrznej w Sztokholmie został odwołany z przyczyn finansowych. Niestety, do Asker nie przybyła delegacja ze Szwecji, toteż nie usłyszeliśmy szczegółów sprawy. W tej sytuacji podjęto decyzję o zorganizowaniu w terminie planowanego kongresu małego seminarium w Lucernie (Szwajcaria). Kolejny kongres Europejski planowany jest w Atenach w 2011 r. Organizatora reprezentował przedstawiciel biura kongresowego, który zapewniał o w pełni prawidłowym przebiegu prac organizacyjnych, mimo powszechnie znanych trudności, z jakimi boryka się Grecja.
Odbędą się też bez przeszkód dwie szkoły dla młodych internistów. Podczas spotkania przyjęto do Europejskiej Federacji Medycyny Wewnętrznej Rosyjskie Towarzystwo Internistów. Mówiono o potrzebie powrotu do koncepcji europejskiego egzaminu. Niektóre specjalności le­karskie mają taki egzamin. Myślę, że jest to sprawa do zastanowienia się dla reumatologów europejskich.
W drugim dniu spotkania dla uczestników zorganizowano autokarową wycieczkę po Oslo. Podczas spotkania Towarzystwo Internistów Polskich reprezentowali Anna Kotulska i Eugeniusz J. Kucharz.

Eugeniusz J. Kucharz
Copyright: © 2010 Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.


Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.