eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive About the journal Supplements Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
 
3/2011
vol. 49
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:
Short communication

Meeting of the societies of rheumatology of Central and Eastern Europe
Gdańsk, 15 September 2010

Eugeniusz J. Kucharz

Reumatologia 2011; 49, 3: 215
Online publish date: 2011/06/06
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego 15 września 2010 r. w Gdańsku odbyło się spotkanie prezesów towarzystw reumatologicznych Europy Środkowej i Wschodniej. W spotkaniu wzięli udział reprezentanci 15 krajów. Prezesi z kilku pozostałych krajów nie mogli przyjechać z różnych powodów. Gościem specjalnym był Sekretarz Generalny EULAR prof. László Czirják.

Zaproszeni uczestnicy spotkania przyjechali do Gdańska 14 września po południu. W tym dniu odbyła się tylko nieoficjalna kolacja i kilka rozmów dwustronnych. W środę, 15 września 2010 r., w godzinach porannych uczestnicy mieli okazję zwiedzić Stare Miasto w Gdańsku i mimo ulewnego deszczu odbył się spacer po Starówce. Po obiedzie w słynnej restauracji „Tawerna”, w sali konferencyjnej hotelu Radisson, w którym byli zakwaterowani uczestnicy spotkania, odbyła się konferencja. Stronę polską reprezentowali prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego prof. dr hab. med. Witold Tłustochowicz oraz reprezentujący Zarząd Główny prof. dr hab. med. Eugeniusz J. Kucharz i doc. dr hab. med. Otylia Kowal-Bielecka, a także doc. dr hab. med. Piotr Klimiuk. Dyskusja dotyczyła możliwości współdziałania, m.in. wymiany uczestników konferencji narodowych, wymiany artykułów redakcyjnych, wspólnych badań epidemiologicznych, wieloośrodkowych badań. Mówiono również o programach kształcenia i potrzebie powołania wspólnego czasopisma. Innym omawianym zagadnieniem były problemy współpracy z Europejską Ligą ds. Walki z Reumatyzmem (EULAR). W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Białorusi, Bośni, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Cypru, Litwy, Łotwy, Macedonii, Mołdawii, Rumunii, Serbii, Węgier i Ukrainy. Nie udało się przyjechać kolegom z Armenii, Gruzji, Estonii i Słowenii oraz nawiązać kontaktu z reumatologami z Albanii. Wieczorem zaproszeni goście otrzymali Medale Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i spotkali się na kolacji w hotelu Radisson w Gdańsku.

Wszyscy uczestnicy uznali, że spotkanie było potrzebne, i wskazywali na wiele odmienności krajów naszej części Europy i tym samym wagę oraz znaczenie wzajemnej integracji.Eugeniusz J. Kucharz


View full text...


Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe