eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
 
3/2021
vol. 37
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Migotanie i trzepotanie przedsionków – aktualny stan wiedzy. Część 2

Agnieszka Janion-Sadowska
1
,
Łukasz Turek
1
,
Aneta Dudek
1
,
Jarosław Andrychowski
1
,
Marcin Sadowski
1

1.
Institute of Medical Sciences, Collegium Medicum, Jan Kochanowski University, Kielce, Poland
Medical Studies/Studia Medyczne 2021; 37 (3): 239–249
Data publikacji online: 2021/09/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Mimo stałego poszerzania i aktualizowania wiedzy na temat nadkomorowych zaburzeń rytmu serca wiele pytań dotyczących natury i nasilenia arytmicznych oraz pozaarytmicznych konsekwencji migotania i trzepotania przedsionków pozostaje bez odpowiedzi. Stratyfikacja ryzyka ze szczególnym uwzględnieniem udaru mózgu oraz leczenie chorych z migotaniem lub trzepotaniem przedsionków wymaga zaangażowania wielodyscyplinarnego zespołu. Możliwe ryzyko wynikające z leczenia zarówno antyarytmicznego, jak i przeciwkrzepliwego zawsze powinno być mniejsze lub przynajmniej równoważone przez korzyści wynikające z tego postępowania. W części pierwszej niniejszego opracowania przedstawiono postępowanie diagnostyczne u pacjentów z migotaniem lub trzepotaniem przedsionków. W drugiej części opracowania podsumowano aktualne zasady postępowania terapeutycznego u chorych z tymi arytmiami.

Despite constantly updating our knowledge on atrial fibrillation and flutter there are many questions and doubts about the nature and extent of arrhythmic and non-arrhythmic consequences of these arrhythmias. In part 1 of the state-of-the-art paper the diagnostic work-up of patients with the 2 arrhythmias was summarized. The management of patients with atrial fibrillation and flutter requires a multidisciplinary approach in the risk assessment (including stroke) and treatment strategy. Regardless of the type of antiarrhythmic or anticoagulant therapy, benefits must always surpass or at least offset potential adverse effects and drug toxicity. In part 2 of the state-of-the-art paper, current therapeutic strategies have been summarized.
słowa kluczowe:

leczenie, ryzyko, udar mózgu, migotanie przedsionków, trzepotanie przedsionków

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.