eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive About the journal Supplements Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
 
6/2011
vol. 49
 
Share:
Share:
more
 
 
Short communication

National Conference of Internal Medicine of the Republic of Moldova, Chişinău, 19–20 May, 2011

Eugeniusz J. Kucharz

Reumatologia 2011; 49, 6: 466–467
Online publish date: 2011/12/28
Article file
- Krajowa Konferencja.pdf  [0.08 MB]
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
Problemy reumatologiczne były jednym z wiodących tematów Krajowej Konferencji Internistycznej Republiki Mołdawii (Conferenþa Naþionalã în Medicina Internã), która odbyła się 19–20 maja 2011 r. w stolicy kraju – Kiszyniowie. Organizatorem Konferencji było Towarzystwo Medycyny Wewnętrznej Republiki Mołdawii, na którego czele stoi Liliana Gh. Groppa – kierująca Katedrą i Kliniką Reumatologii. Obrady Konferencji toczyły się w salach centrum targowo-wystawowego i zgromadziły blisko 500 uczestników. Podczas uroczystości otwarcia obrad wręczono dyplomy członków honorowych Towarzystwa Medycyny Wewnętrznej Republiki Mołdawii, które otrzymali m.in. Witold Tłustochowicz i Eugeniusz J. Kucharz, a także Ludmila I. Alexeeva (Moskwa, Instytut Reumatologii), Emma Vladimirovna Rudenko (Mińsk, Białoruś), Steven R. Bergmann (Nowy Jork, Stany Zjednoczone) i Samuel S. Blumenthal (Milwaukee, Stany Zjednoczone).

W pierwszej sesji wykłady przedstawili zaproszeni goście. Pierwszy wykład, noszący tytuł „Cardiovascular disease in patients with rheumatoid arthritis”, wygłosił Eugeniusz J. Kucharz. Kolejne wykłady przedstawili m.in. Samuel S. Blumenthal (Milwaukee, Stany Zjednoczone) „Hypertension in patients with end-stage renal disease”, Stefan Drinda (Buchingen, Niemcy) „Integrated care of patients with metabolic syndrome”, Tudor Grãjdian (Kiszyniów, Mołdawia) „Aspekty medyczno-socjalne dotyczące populacji Mołdawii”. W pierwszym dniu odbyły się także dwie sesje naukowe (w tym sesja reumatologiczna) i dwie sesje sponsorowane.

W drugim dniu Konferencji Witold Tłustochowicz wygłosił wykład „Practical aspects of treatment of rheumatoid arthritis with biological agents in Poland”. Był on również przewodniczącym głównej sesji tego dnia. Z innych wykładów tej sesji należy wspomnieć: „Wstępne wyniki leczenia chorych na reumatoidalne zapalenie stawów tocilizumabem” (Liliana Gh. Groppa, Daniela Cepoi-Bulgac, Laura Vremis, Eugeniu Russu, Sergin Popa), „Problemy epidemiologii gruźlicy w Mołdawii” (Victor Botnaru), „Co można zobiektywizować u chorych na fibromialgię?” (Daniela Cepoi-Bulgac) i „Rola kwasu hialuronowego w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów” (Eugeniu Russu). W tym dniu odbyła się też druga sesja reumatologiczna i dwie sesje sponsorowane.

Program towarzyszący obejmował kolację z gośćmi zagranicznymi i zwiedzanie słynnych piwnic win „Cricova”, a także gala dinner. Udało się nam także zobaczyć kompleks cerkiewny Mãnãstirea Cãpriana. W przeddzień Konferencji odbyła się uroczysta kolacja wydana w hotelu Jolly Alon przez gości z Polski na cześć mołdawskich przyjaciół. Swoją obecnością zaszczycili nas ambasador Rzeczypospolitej Polskiej Bogumił Luft z małżonką Aną Marią Luft. Uczestnicy Konferencji otrzymali wydany po rosyjsku i rumuńsku podręcznik reumatologii pod red. Liliany Gh. Groppa. Streszczenia przedstawionych wykładów i życiorysy członków honorowych ukazały się w specjalnym zeszycie czasopisma „Sãnãtate Publicã”.

Dziękuję organizatorom Konferencji za zaszczytne zaproszenie, za gościnność i życzliwość podczas pobytu, szczególnie opiekującej się Polakami dr Danieli Cepoi-Bulgac.Eugeniusz J. Kucharz
Copyright: © 2011 Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.


Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe