eISSN: 1689-1716
ISSN: 0324-8267
Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii/Archives of Forensic Medicine and Criminology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
4/2020
vol. 70
 
Share:
Share:
abstract:
Letter to the Editor

Nie wszyscy ludzie lubelskiego Zakładu Medycyny Sądowej – 1969–1976

Wojciech Stanisław Chagowski
1

1.
Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Polska
Arch Med Sadowej Kryminol 2020; 70 (4): 270–276
Online publish date: 2021/04/21
View full text Get citation
 
PlumX metrics:
Zakład Medycyny Sądowej w Lublinie od 1967 r. mieści się przy ul. Jaczewskiego 8b, z krótką przerwą na czas remontu ze środków unijnych w latach 2013–2015, kiedy to został przeniesiony do budynku Bursaki Grey Office przy ul. Związkowej. W historii naszego Zakładu szczególnie zapisali się Roman Mądro i Piotr Kozioł.
keywords:

medycyna sądowa, historia, R Mądro, P Kozioł, J Staśkiewicz

Quick links
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.