eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
 
1/2013
vol. 29
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

OSTRE ZAPALENIE WYROSTKA ROBACZKOWEGO W CIĄŻY POJEDYNCZEJ I MNOGIEJ – OPIS DWÓCH PRZYPADKÓW

Olga Adamczyk-Gruszka
,
Jakub Gruszka
,
Piotr Niziurski

Studia Medyczne 2013; 29(1): 83 – 87
Data publikacji online: 2013/11/26
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Zapalenie wyrostka robaczkowego w ciąży stanowi problem diagnostyczny i terapeutyczny.

Jego wycięcie z powodu ostrego zapalenia to jedna z najczęstszych operacji wykonywanych ze wskazań doraźnych. Rozpoznanie i decyzja dotycząca kwalifikacji do zabiegu opiera się na kryteriach klinicznych, subiektywnych danych z wywiadu i badania przedmiotowego. Przyczyną znacznych trudności diagnostycznych i nierzadkich pomyłek u kobiet w ciąży jest zmieniona przez ciężarną macicę anatomia jamy brzusznej. Niektóre objawy zapalenia wyrostka robaczkowego mogą być mylnie zinterpretowane jako objawy typowe występujące w ciąży. U kobiet ciężarnych decyzja o kwalifikacji do zabiegu operacyjnego ma szczególne znaczenie, gdyż musi uwzględniać zagrożenie dobrostanu płodu.

W pracy zostały omówione trudności diagnostyczne różnicowania tego schorzenia w poszczególnych trymestrach ciąży w ciąży pojedynczej i bliźniaczej. Oceniono wpływ leczenia operacyjnego na dalszy przebieg ciąży oraz rozwój płodów.

Obie ciąże zostały zakończone cięciem cesarskim. Pierwsza w 37 tygodniu ze wskazań położniczych – ciąża bliźniacza położenie miednicowe u pierwszego płodu, druga w 37 tygodniu równolegle z usunięciem wyrostka robaczkowego.

Appendicitis during pregnancy is a diagnostic and therapeutic problem.

Removal of the appendix due to acute inflammation is one of the most difficult surgeries performed when immediate indications are concerned. Diagnosis and a decision on eligibility for the surgery are based on clinical criteria, subjective data from an interview and physical examination. The reason for great diagnostic difficulties and the not-so-rare mistakes in diagnosis of pregnant women is the anatomy of the abdominal cavity altered by the uterus during pregnancy. Some of the symptoms of appendicitis may be mistakenly interpreted as symptoms occurring typically in pregnancy. In pregnant women, the decision on eligibility for surgery is of special importance, because one must take into consideration the threat to foetal health.

The diagnostic difficulties of differentiating this affliction in different trimesters of pregnancy in single and twin pregnancies have been discussed in the paper. An assessment was made of the influence of surgical treatment on further development of the pregnancy and development of the foetuses.

Both pregnancies ended in Caesarean sections. The first one in the 37th week due to obstetric indications – a twin pregnancy with breech presentation of the first foetus; the second one in the 37th week with a simultaneous removal of the appendix.
słowa kluczowe:

ostre zapalenie wyrostka robaczkowego, ciąża bliźniacza, ciąża

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.