eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
 
4/2020
vol. 36
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Obciążenie związane z występowaniem seropozytywności wobec antygenu powierzchniowego wirusa HBV oraz powiązane z nim czynniki wśród kobiet w ciąży objętych opieką prenatalną w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej w południowej Etiopii w 2018 roku: implikacje dla profilaktyki zdrowia publicznego

Tinsae Marama
1
,
Mulugeta Shegaze
2
,
Kassahun Fikadu
3
,
Yordanos Gizachew Yeshitila
4
,
Tamiru Shibru
5
,
Peter Memiah
6
,
Gelila Biresaw
7

1.
Department of Midwifery, Hawassa College of Health Science, Hawassa, Ethiopia
2.
School of Public Health, College of Medicine and Health Sciences, Arba Minch University, Arba Minch, Ethiopia
3.
Department of Midwifery, College of Medicine and Health Sciences, Arba Minch University, Arba Minch, Ethiopia
4.
School of Nursing, College of Medicine and Health Sciences, Arba Minch University, Arba Minch, Ethiopia
5.
School of Medicine, College of Medicine and Health Sciences, Arba Minch University, Arba Minch, Ethiopia
6.
Center for International Health, Education, and Biosecurity Institute of Human Virology, University of Maryland School of Medicine, United States
7.
Department of Medical Laboratory Science, College of Medicine and Health Science, Arbaminch University, Arbaminch, Ethiopia
Medical Studies/Studia Medyczne 2020; 36 (4): 290–297
Data publikacji online: 2020/12/31
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Łącznie ponad 257 milionów ludzi na świecie jest przewlekle zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu B (HBV). Jest to główna przyczyna zachorowalności i śmiertelności w Afryce i Azji. Szacuje się, że ogólnokrajowe obciążenie przewlekłymi zakażeniami wirusem HBV w Etiopii wynosi ok. 8%. W związku z tym określenie czynników związanych z rozpowszechnieniem seropozytywności potwierdzonej testem HBsAg w różnych warunkach geograficznych i podgrupach populacyjnych ma kluczowe znaczenie dla opracowania programu skutecznej profilaktyki. Cel pracy: Identyfikacja obciążeń związanych z występowaniem seropozytywności antygenu powierzchniowego wirusa zapalenia wątroby typu B i powiązanych czynników u kobiet w ciąży.

Materiał i metody
W placówce szpitalnej Jinka (Etiopia) przeprowadzono badanie przekrojowe u kobiet w ciąży. Dane do analizy zebrano przy wykorzystaniu wstępnie przetestowanego, częściowo ustrukturyzowanego kwestionariusza. Wywiady przeprowadzono przy udziale ankietera. Od wszystkich osób uczestniczących w badaniu pozyskano próbki surowicy, w których oznaczono antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B (HBsAg) przy użyciu zestawu do badania metodą immunoenzymosorpcyjną. W celu zidentyfikowania czynników powiązanych z seropozytywnością potwierdzoną testem HBsAg przeprowadzono analizę opisową, dwuczynnikową i wieloczynnikową analizę regresji logistycznej. Stopień powiązania określono na podstawie ilorazu szans i 95-procentowego przedziału ufności.

Wyniki
Częstość występowania seropozytywności w zakresie HBsAg wyniosła 9%. Do zidentyfikowanych czynników istotnie powiązanych z tym zjawiskiem należą: skaryfikacja (skorygowany iloraz szans (AOR) = 4,43; 95% CI: 1,77–11,06), posiadanie wielu partnerów seksualnych (AOR = 4,70; 95% CI: 1,66–13,29) i zakażenie przenoszone drogą płciową w wywiadzie (AOR = 5,57; 95% CI: 2,35–13,17).

Wnioski
Według kryteriów klasyfikacyjnych Światowej Organizacji Zdrowia częstość występowania seropozytywności potwierdzonej testem HBsAg wśród badanych kobiet w ciąży była wysoka. W badaniu zidentyfikowano również czynniki powiązane z tym zjawiskiem. Wyniki wskazują, że uzasadnione jest opracowanie odpowiedniej strategii interwencyjnej, obejmującej m.in. rutynowe badania przesiewowe i szczepienia, która umożliwi ograniczenie rozpowszechnienia seropozytywności w zakresie HBsAg.Introduction
Globally, more than 257 million people are living with chronic hepatitis B virus (HBV) infection, which is a major cause of morbidity and mortality in Africa and Asia. The nationwide disease burden of chronic HBV in Ethiopia is estimated to be approximately 8%. Thus, determining the factors associated with HBsAg seroprevalence in different geographical settings and in different population sub-groups is paramount in designing appropriate preventative measures. Aim of the research: To identity the burden of hepatitis B surface antigen sero-prevalence and associated factors among pregnant women.

Material and methods
A cross-sectional study was conducted at Jinka Hospital among pregnant mothers. A pre-tested, semi-structured questionnaire was administered by an interviewer and used to collect the data. Serum was obtained from each study subject and used to test for hepatitis B surface antigen (HBsAg) with an enzyme-linked immunosorbent assay test kit. Descriptive, bivariate, and multivariate logistic regression analyses were performed to identify associated factors. Odds ratio and 95% confidence interval were used to determine the degree of association.

Results
The HBsAg seroprevalence was nine percent. Scarification (adjusted odds ratio (AOR) = 4.43, 95% CI: 1.77–11.06), having multiple sexual partners (AOR = 4.70, 95% CI: 1.66–13.29), and having a sexually transmitted infection in the past (AOR = 5.57, 95% CI: 2.35–13.17) were significantly associated with HBsAg seroprevalence.

Conclusions
The HBsAg seroprevalence among pregnant women was high according to the World Health Organization (WHO) classification criteria. The study identified different factors associated with HBsAg seroprevalence. A properly designed intervention strategy that will lead to reduction of HBsAg seroprevalence, including routine screenings and vaccinations, is warranted.

słowa kluczowe:

wirus zapalenia wątroby typu B, występowanie seropozytywności potwierdzonej testem HBsAg, kobiety w ciąży, Etiopia

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe