eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
 
3/2015
vol. 31
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Obrzęk limfatyczny w aspekcie leczenia raka piersi – patogeneza, zasady leczenia i profilaktyka

Anna M. Lipińska

Medical Studies/Studia Medyczne 2015; 31 (3): 229–234
Data publikacji online: 2015/10/23
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wtórny obrzęk limfatyczny jest powikłaniem po leczeniu onkologicznym. Postępowanie usprawniające ma na celu redukcję zastojów chłonnych oraz poprawę sprawności ruchowej. Długo utrzymujący się obrzęk limfatyczny może spowodować zmiany w obrębie kości i stawów. Narastający obrzęk istotnie ogranicza ruchomość w stawach, a po dłuższym czasie prowadzi do zmian zwyrodnieniowych. Postępujące przemiany w wyglądzie i funkcji kończyny powodują również zmiany emocjonalne i psychiczne. Problem zastojów chłonnych u chorych po mastektomii jest bardzo poważny i wymaga odpowiednio wczesnego wdrożenia zabiegów fizjoterapeutycznych. Metody fizjoterapeutyczne mogą być stosowane w sposób samodzielny lub skojarzony. Obecnie leczenie obrzęków limfatycznych opiera się na postępowaniu objawowym, dlatego wiedza o patogenezie obrzęku limfatycznego może się istotnie przyczynić do uświadomienia pacjentom konieczności stosowania profilaktyki przeciwobrzękowej.

Secondary lymphoedema is a complication after oncological treatment. Rehabilitation management is aimed at reducing lymph stasis and improving mobility. Long-lasting lymphoedema can cause changes in the bones and joints. Increasing oedema significantly restricts the mobility of joints, and after some time leads to degenerative changes. Progressive changes in the appearance and function of the limb also cause emotional and mental changes. The problem of lymph stasis in patients after mastectomy is very serious and requires an appropriate early implementation of physiotherapy. Applied physiotherapeutic methods can be used in an independent or associated way. Currently, treatment of lymphoedema is based on symptom treating, so the knowledge of the lymphoedema pathogenesis can significantly contribute to the patients’ awareness of the need to apply antiedematous prophylaxis.
słowa kluczowe:

wtórny obrzęk limfatyczny, fizjoterapeutyczne metody leczenia, profilaktyka, edukacja

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe