eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
4/2014
vol. 30
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Ocena in vivo stanu przepony u zdrowych, młodych mężczyzn – różnice uwarunkowane poziomem zawodowej aktywności fizycznej

Ogugua Augustine Egwu
,
Elizabeth Bello
,
Clinton Ogbonnaya Njoku

Studia Medyczne 2014; 30 (4): 221–227
Data publikacji online: 2015/01/11
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Wprowadzenie: Do tej pory bardzo niewiele uwagi poświęcano grubości przepony (GP), która jest istotnym elementem architektury mięśni oddechowych, jak również ewentualnemu wpływowi nieregulowanej aktywności fizycznej związanej z wykonywanym zawodem na stan przepony.

Cel pracy: Ocena wpływu nieregulowanej aktywności fizycznej związanej z wykonywanym zawodem na grubość przepony.

Materiał i metody: Do badania włączono 80 mężczyzn w wieku 18–30 lat. Uczestników podzielono na dwie grupy: grupę kontrolną liczącą 40 mężczyzn o relatywnie niskim poziomie aktywności fizycznej oraz quasi-eksperymentalną grupę dopasowanych wiekiem 40 pracowników fizycznych. Rekrutację pracowników fizycznych na potrzeby badania przeprowadzono wśród miejscowych rzemieślników i mechaników samochodowych. Pomiary GP przeprowadzono metodą ultrasonograficzną w trybie B-mode.

Wyniki: Wykazano, że średnia GP w grupie quasi-eksperymentalnej jest większa niż w grupie kontrolnej (p > 0,05 – brak istotności statystycznej), mimo że członkowie grupy kontrolnej odznaczali się znacznie większą masą ciała i wskaźnikiem masy ciała (p < 0,05) niż dopasowani wiekiem pracownicy fizyczni.

Wnioski: Nieregulowana zawodowa aktywność fizyczna zwiększa GP i może się przyczyniać do przerostu przepony na skutek wysiłku siłowego i anaerobowego związanego z wykonywanym zawodem. Uzyskane wyniki wzbogacają również wiedzę na temat biomechaniki pracy mięśni podczas oddychania w populacji osób z Afryki Subsaharyjskiej.

Introduction: Very little attention has been paid to the thickness of the diaphragm (DT) as an important aspect of architecture of the respiratory muscle and the possible effect of occupation-related unregulated physical activity on it.

Aim of the research: This study aimed at assessing the effect of occupation-based physical activity on the thickness of the thoracic diaphragm.

Material and methods: Eighty (80) males between the ages of 18 and 30 years were recruited for the study and divided into two (2) groups: a control group of forty (40) relatively inactive subjects and a quasi-experimental group of forty (40) peasant labourers. The peasant labourers were recruited from a settlement of local craftsmen and motor-mechanic artisans. B-mode ultrasound was used to measure the thickness of the diaphragm (DT).

Results: The mean DT of the quasi-experimental group was higher than that of the control group (p > 0.05 – not significant), even though the control group presented significantly greater weight and body mass index (p < 0.05) than the age-matched Labourers.

Conclusions: These findings indicate that occupation-based unregulated physical activity increases DT and may initiate the setting in of diaphragmatic hypertrophy induced by occupation-associated strength and anaerobic training. The findings will also serve as a guidepost in the biomechanical aspects of the muscle during respiration in our sub-Saharan African population.
słowa kluczowe:

przepona, grubość przepony, wysiłek siłowy związany z wykonywanym zawodem, Afryka

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.