eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac

2/2017
vol. 33
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Ocena przydatności zastosowania plastrów silikonowych na bliznę pooperacyjną u kobiet po odjęciu piersi z powodu nowotworu złośliwego – doniesienie wstępne

Anna Lipińska
,
Małgorzata Terek-Derszniak
,
Magdalena Lipińska-Stańczak
,
Łukasz Żurawski
,
Anna Żurawska
,
Tomasz Ridan
,
Paweł Macek
,
Zbigniew Śliwiński

Medical Studies/Studia Medyczne 2017; 33 (2): 95–101
Data publikacji online: 2017/06/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie: W procesie naturalnego gojenia ran powstaje blizna, która budową, barwą i funkcją nie przypomina zdrowej tkanki. Dotyczy to nie tylko wyglądu powłoki zewnętrznej, lecz przede wszystkim warstw głębiej położonych, które również podlegają procesowi bliznowacenia. W niektórych przypadkach dochodzi do zaburzenia rozkładu oraz syntezy kolagenu i wówczas tworzą się blizny przerostowe oraz keloidy. Dlatego też w praktyce fizjoterapeutycznej blizna powinna być postrzegana w sposób trójwymiarowy. Pacjentom onkologicznym w procesie leczenia blizn przerostowych i keloidów można zaaplikować tzw. opatrunki silikonowe. Terapia za pomocą plastrów z żelem silikonowym jest bezpieczna i nieinwazyjna.

Cel pracy: Ocena wpływu plastrów silikonowych na bliznę pooperacyjną w rehabilitacji kobiet po mastektomii.

Materiał i metody: Badanie, w którym wzięły udział kobiety po mastektomii, przeprowadzono w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach. Ocenę blizny pooperacyjnej ustalono na podstawie Patient and Observer Scar Assessment Scale (POSAS).

Wyniki i wnioski: Opatrunki silikonowe stosowane na bliznę pooperacyjną wpłynęły na jej elastyczność, kolor oraz rozmiar. Osiągnięte wyniki są zadowalające, a opisana metoda jest skuteczna i obiecująca. Wśród autorów pracy pewne zastrzeżenia i wątpliwości budzą jednak zastosowane metody oceny blizny, które są powszechnie zalecane, ale nie są dość obiektywne.

Introduction: In the natural process of wound healing a scar is formed, which by its build, colour, and function does not resemble healthy tissue. This concerns not only the appearance of the outer integument, but above all, the deeper layers, which are also subject to the process of scarring. In some cases, a disorder of the decomposition and synthesis of collagen takes place and then hypertrophied scars and colloids are formed. Therefore, in physiotherapeutic practice, a scar should be seen in the three-dimensional aspect. Oncology patients can have so-called silicone dressings applied in the healing process of hypertrophied scars and colloids. The therapy using plasters with silicone gel is safe and non-invasive.

Aim of the research: To assess the impact of silicone plasters on postoperative scars in the rehabilitation of women after mastectomy.

Material and methods: The study, in which women after mastectomy took part, was performed in the Holycross Cancer Centre in Kielce. The assessment of a postoperative scar was based on the Patient and Observer Scar Assessment Scale (POSAS).

Results and conclusions: Silicone dressings applied on a postoperative scar influenced its flexibility, colour, and size. The achieved results are satisfactory, and the applied method is effective and promising. However, the methods used to assess the scar, which are commonly recommended but not quite objective, raise some reservations and doubts among the authors.
słowa kluczowe:

rak piersi, bliznowce, blizny, plaster silikonowy

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe