eISSN: 1689-1716
ISSN: 0324-8267
Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii/Archives of Forensic Medicine and Criminology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
4/2013
vol. 63
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:
Original paper

Oczekiwania wobec uczestnictwa medyków sądowych w oględzinach zwłok na miejscu ich ujawnienia – wyniki ankiety przeprowadzonej wśród prokuratorów w województwie mazowieckim

Aleksandra Borowska-Solonynko
,
Agnieszka Dąbkowska
,
Dorota Samojłowicz
,
Wojciech Kwietniewski
,
Wojciech Sadowski

ARCH. MED. SĄD. KRYMINOL., 2013, LXIII, 272-276
Online publish date: 2014/10/20
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Celem przeprowadzonej ankiety było poznanie oczekiwań prokuratorów wobec uczestnictwa medyków sądowych w oględzinach zwłok na miejscu ich ujawnienia. Wyniki przeprowadzonej ankiety wskazują, że Prokuratorzy uznają obecność lekarzy medycyny sądowej na miejscu ujawnienia zwłok jako istotną, przy czym oczekiwania wobec oględzin nie korespondują z możliwościami medycyny sądowej bądź zmuszają do dublowania czynności wykonywanych podczas sekcji zwłok. Wskazanym jest wypracowanie wspólnego algorytmu postępowania na miejscu ujawnienia zwłok z uwzględnieniem celów tych oględzin.
keywords:

oględziny zwłok, lekarz medycyny sądowej, miejsce zdarzenia

Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe