eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
 
3/2015
vol. 31
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Opieka pielęgniarska w strategii szybkiej ścieżki chirurgicznej

Dorota Kozieł
,
Renata B. Stępień
,
Martyna Głuszek-Osuch
,
Stanisław Głuszek

Medical Studies/Studia Medyczne 2015; 31 (3): 207–212
Data publikacji online: 2015/10/23
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
W ostatnich latach opublikowano wiele wyników badań potwierdzających poprawę efektów leczenia związaną z działaniem w ramach szybkiej ścieżki chirurgicznej. Wczesna rehabilitacja pooperacyjna jest możliwa pod warunkiem zaangażowania wielodyscyplinarnego zespołu, w tym dobrze wykształconych pielęgniarek. Współcześnie odchodzi się od tradycyjnego pielęgnowania na rzecz skoordynowanego, holistycznego podejścia, zwracając większą uwagę na marginalizowane dotąd psychospołeczne aspekty opieki. Celem pracy jest omówienie podstawowych założeń szybkiej ścieżki chirurgicznej w odniesieniu do opieki pielęgniarskiej z podkreśleniem funkcji edukacyjnej. Nowoczesne pielęgniarstwo w ramach krótkiej ścieżki chirurgicznej powinno się skoncentrować na zapewnieniu choremu opieki polegającej na wstępnej informacji na temat okresu okołooperacyjnego, wsparcia społecznego i psychologicznego, doradztwie w zakresie rekonwalescencji domowej i postępowania w przypadku powikłań.

In recent years, many study results have been published confirming an improvement in the outcomes of treatment related with management of patients within the fast-track surgery programme. Early postoperative rehabilitation is possible provided there is engagement of a multi-disciplinary team, including well-educated nurses. Today, a diversion can be observed from traditional nursing on behalf of a coordinated, holistic approach, while more attention is paid to the, thus far marginalised, psychosocial aspects of care. The objective of the study is to discuss the basic assumptions of fast track surgery with respect to nursing care, with particular emphasis placed on the educational function. Modern nursing within the short-track surgery programme should focus on the provision of patients with care consisting of preliminary information concerning the perioperative period, social and psychological support, counselling in the area of home convalescence, and procedures in the case of complications.
słowa kluczowe:

szybka ścieżka chirurgiczna, pielęgniarka, edukacja

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.