eISSN: 2449-8580
ISSN: 1734-3402
Family Medicine & Primary Care Review
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank

 
3/2021
vol. 23
 
Share:
Share:
more
 
 
Original paper

Original efficiency indices in PHC patient care

Magdalena Bogdan
1
,
Artur Prusaczyk
2
,
Paweł Żuk
2
,
Marika Guzek
2
,
Aneta Nitsch-Osuch
1
,
Joanna Oberska
1

1.
Department of Social Medicine and Public Health, Medical University of Warsaw, Poland
2.
Medical and Diagnostic Center in Siedlce, Poland
Family Medicine & Primary Care Review 2021; 23(3): 290–294
Online publish date: 2021/10/05
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
1. Departament Zdrowia Najwyższej Izby Kontroli. Raport: system ochrony zdrowia w Polsce – stan obecny i pożądane kierunki zmian. Warszawa: NIK; 2019. Available from URL: https://www.nik.gov.pl/plik/id,20223,vp,22913.pdf (in Polish).
2. Ginsburg ME, Kravitz RL, Sandberg WA. A survey of physician attitudes and practices concerning cost-effectiveness in patient care. West J Med 2000; 173(6): 390–394.
3. Walczak W. Przywództwo i motywowanie w procesach zarządzania kompetencjami pracowników. E-mentor 2011; 1: 38. Available from URL: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/38/id/808 (in Polish).
4. Karnej P, Łyś D, Grzebieluch J. Wpływ kompetencji pracowników medycznych na funkcjonowanie praktyki lekarza rodzinnego. Fam Med Prim Care Rev 2012; 14(1): 24–28 (in Polish).
5. Armstrong M. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC; 2005 (in Polish).
6. Kęsy M. Kształtowanie kompetencji menedżerskich personelu medycznego w szpitalach. Kraków: Wydawnictwo UJ; 2013 (in Polish).
7. Bartoszewicz A, Lelusz H. Idea i kierunki wykorzystania metody DEA do pomiaru efektywności działania gmin – wybrane aspekty. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 2016; 80: 217–225 (in Polish).
8. Zakowska I, Godycki-Cwirko M. Data envelopment analysis applications in primary health care: a systematic review. Fam Pract 2020; 37(2): 147–153.
9. Czerw A, Religioni U, Olejniczak D. Metody pomiaru oraz oceny jakości świadczonych usług w podmiotach leczniczych. Probl Hig Epidemiol 2012; 93: 269–273 (in Polish).
10. Marcinowicz L, Gugnowski Z, Strumiło J, et al. Do patients want to evaluate the quality of health care? A short survey among patients. Fam Med Prim Care Rev 2015; 17(1): 28–32.
11. Bober B, Olkiewicz M. Jakościowe czynniki efektywności procesu świadczenia usług szpitalnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie 2013; 25(98): 269–278 (in Polish).
12. Krot E. Efektywność w służbie zdrowia widziana przez pryzmat jakości. Rocznik Kolegium Analiz Ekonomicznych 2012; 25: 103–115 (in Polish).
13. Suchecka J, Owczarek K. Mierniki efektywność usług medycznych w amerykańskim systemie opieki zdrowotnej. Probl Zarządz 2011; 9, 3(33): 79–92 (in Polish).
14. Palmer S, Torgerson DJ. Definitions of efficiency. BMJ Clin Res 1999; 318(7191): 1136.
15. Bandura A. Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change. Psychol Rev 1977; 84(2): 191–215.
16. Hulewska A. Asertywność a stres, poczucie własnej skuteczności i satysfakcja z pracy doświadczane przez lekarzy. Zesz Prasozn 2015; 58, 2(222): 276–283 (in Polish).
17. Ramalho A, Castro P, Gonçalves-Pinho M, et al. Primary health care quality indicators: an umbrella review. PLoS ONE 2019; 14(8): e0220888.
18. Szwamel K, Kurpas D. Assessment of the health care system functioning in Poland in light of the analysis of the indicators of the hospital emergency department (ED) and primary health care (PHC) – proposals for systemic solutions. Fam Med Prim Care Rev 2019; 21(2): 164–173.
19. Flores-Mateo G, Violan-Fors C, Carrillo-Santisteve P, et al. Effectiveness of organizational interventions to reduce emergency department utilization: a systematic review. PLoS ONE 2012; 7(5): e35903.
20. Quality and Costs of Primary Care in Europe (QUALICOPC) [cited 31.05.2021]. Available from URL: https://www.nivel.nl/en/international-projects/qualicopc.
21. Primary Health Care Activity Monitor for Europe (PHAMEU) [cited 31.05.2021]. Available from URL: https://www.nivel.nl/en/project/phameu-primary-health-care-activity-monitor-europe.
Copyright: © 2021 Family Medicine & Primary Care Review. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
 
Quick links
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe