eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac

1/2019
vol. 35
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Otyłość a stabilność posturalna kobiet po mastektomii

Magdalena M. Kabała
,
Jacek Wilczyński

Medical Studies/Studia Medyczne 2019; 35 (1): 48–54
Data publikacji online: 2019/03/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie
Otyłość może prowadzić do zwiększonej niestabilności postawy w sytuacji zaburzeń zewnętrznych. Zaburzenia statyki i równowagi ciała stanowią jedną z licznych konsekwencji radykalnej mastektomii. Nierównomiernie rozłożone napięcie mięśni posturalnych u kobiet po mastektomii lub nadmierna masa ciała może zakłócać koordynację postawy ciała.

Cel pracy
Ocena wpływu wskaźnika masy ciała na stabilność posturalną kobiet po mastektomii na podstawie badania posturograficznego.

Materiał i metody
Badaniami objęto 40 kobiet po mastektomii w wieku od 52 do 87 lat, które należą do Świętokrzyskiego Klubu „Amazonki” przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach. Pacjentki podzielono na trzy grupy ze względu na wskaźnik masy ciała (BMI) – z prawidłową masą ciała, z nadwagą i z otyłością. Do oceny reakcji równoważnych zastosowano Test stabilności posturalnej oraz Test integracji sensorycznej i równowagi (CTSiB) na platformie Biodex Balance System. Badania wykonano w Laboratorium Posturologii Instytutu Fizjoterapii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Wyniki
W przypadku Testu stabilności posturalnej w trybie statycznym lepszą stabilność posturalną miały pacjentki z otyłością. W tym samym teście w trybie dynamicznym kobiety po mastektomii z prawidłowym BMI stabilniej utrzymywały równowagę ciała w porównaniu z kobietami otyłymi. W teście CTSiB kobiety otyłe miały niższe wartości we wszystkich czterech kryteriach niż kobiety z prawidłowym BMI. Postawę stojącą badanych charakteryzowały większe wychwiania w płaszczyźnie strzałkowej niż czołowej (A/P > M/L).

Wnioski
Upośledzenie mechanizmu kontroli postawy może wynikać z procesu starzenia się, występowania dodatkowych chorób, takich jak otyłość, oraz z przyjmowania leków.Introduction
Obesity may result in increased instability of posture in the case of external disturbances. The consequences of mastectomy may be a disturbance in statics and body balance. Disturbances in postural coordination may be associated with unevenly distributed postural muscle tension or abnormal body mass.

Aim of the research
To assess the impact of body mass index on postural stability of post-mastectomy women based on posturographic examination.

Material and methods
The study involved 40 women after mastectomy belonging to the “Amazonki” (Amazons) Club of the Świętokrzyskie Province at the Świętokrzyskie Oncology Centre in Kielce. The age range of patients was from 52 to 87 years. Patients were divided into three groups according to body mass index (BMI) criteria, i.e. normal body mass, overweight, or obese. To assess equivalent reactions, the Postural Stability Test and the Clinical Test of Sensory Interaction and Balance (CTSIB) were used on the Biodex Balance System platform. The research was carried out at the Posturology Laboratory at Jan Kochanowski University in Kielce.

Results
In the case of the Postural Stability Test in static mode, obese patients demonstrated better postural stability. Comparing the same test in dynamic mode, women after mastectomy with normal BMI maintained body balance better in comparison to obese women. The CTSIB showed lower values regarding all four criteria in obese women compared to women with normal BMI. Upright position of the subjects was characterised by higher sways in the sagittal plane than the frontal one (A/P > M/L).

Conclusions
Impairment of the postural control mechanism may result from both the aging process and comorbidities – among others, obesity and medication.

słowa kluczowe:

otyłość, stabilność posturalna, mastektomia

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe