eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac

1/2019
vol. 35
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Poczucie obciążenia i inne wybrane problemy dotyczące opiekunów chorych leczonych z powodu niewydolności serca

Katarzyna Białek
,
Marcin Sadowski

Medical Studies/Studia Medyczne 2019; 35 (1): 82–88
Data publikacji online: 2019/03/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Niewydolność serca to problem dotyczący prawie 800 tys. osób w Polsce. Jest także główną przyczyną hospitalizacji osób po 65. roku życia. Chociaż większość badań skupia się na leczeniu i funkcjonowaniu pacjentów, życie z niewydolnością serca jest zazwyczaj wspólnym doświadczeniem rodziny i choroba istotnie wpływa na jakość życia pozostałych jej członków. W badaniach wykazano, że opiekunowie pacjentów z niewydolnością serca doświadczają poczucia obciążenia i zgłaszają podobne problemy psychologiczne jak opiekunowie osób z innymi chorobami przewlekłymi, takimi jak przewlekła choroba płuc lub nowotwory. Najczęściej są to: wyczerpanie fizyczne, stres, lęk, depresja i obniżona jakość życia. Może to prowadzić do zjawiska wypalenia opiekuna. Celem artykułu jest podsumowanie potrzeb i reakcji psychologicznych opiekunów chorych leczonych z powodu niewydolności serca oraz ocena czynników, które wpływają na obciążenie opiekunów i obniżają ich jakość życia.

Heart failure is a rapidly growing health concern affecting nearly 800 thousand patients in Poland. Heart failure is the primary reason for hospitalisation after 65 years of age. And although most research focuses on the treatment and functioning of patients, life with heart failure is usually a shared experience and has a significant impact on the quality of life of other family members, and there are considerable implications for caregiver well-being. Research has shown that caregivers of patients with heart failure reported similar problems to the caregivers of patients with other chronic diseases; these included physical exhaustion, high stress, depressive and anxiety disorders, and reduced quality of life. The aim of this review is to summarise the needs and psychological reactions of caregivers of patients treated for heart failure, and an assessment of factors that affect the burden of caregivers and reduce their quality of life.
słowa kluczowe:

niewydolność serca, jakość życia opiekunów pacjentów, poczucie obciążenia opiekunów

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe