eISSN: 2299-0054
ISSN: 1895-4588
Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques/Wideochirurgia i inne techniki małoinwazyjne Supplement
Current supplement Archive Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques
1/2009
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Polskie rekomendacje w zakresie chirurgii bariatrycznej

Mariusz Wyleżoł
,
Krzysztof Paśnik
,
Stanisław Dąbrowiecki
,
Stanisław Głuszek
,
Maciej Michalik
,
Janusz Strzelczyk
,
Zbigniew Wierzbicki
,
Andrzej Kwiatkowski
,
Edward Stanowski

Videosurgery and other miniinvasive techiques 2009; 4 (Suppl 1): S31–S34
Online publish date: 2009/10/16
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Quick links
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe