eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
 
4/2020
vol. 36
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Postrzeganie przez studentów pielęgniarstwa wsparcia udzielanego przez nauczyciela w radzeniu sobie ze stresem podczas pierwszej praktyki klinicznej – badanie ilościowe

Iwona Bodys-Cupak
1
,
Aneta Grochowska
2
,
Anna Majda
1
,
Joanna Zalewska-Puchała
1
,
Barbara Kubik
2

1.
Institute of Nursing and Midwifery, Faculty of Health Sciences, Jagiellonian University Medical College, Krakow, Poland
2.
Department of Nursing, Faculty of Health Sciences, University of Applied Sciences, Tarnow, Poland
Medical Studies/Studia Medyczne 2020; 36 (4): 273–281
Data publikacji online: 2020/12/31
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Środowisko odgrywa ważną rolę w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności przez studentów. Sukces kształcenia praktycznego w środowisku klinicznym i kształtowanie osobistych kompetencji uczniów zależy od wsparcia wykwalifikowanych nauczycieli i mentorów. Wsparcie pozwala studentom na szybsze osiąganie przez nich celów edukacyjnych. Cel pracy: Ocena roli nauczyciela we wspieraniu studentów pierwszego roku pielęgniarstwa w procesie radzenia sobie ze stresem podczas ich pierwszej praktyki klinicznej.

Materiał i metody
Badaniem objęto 262 studentów pierwszego roku pielęgniarstwa po pierwszej praktyce klinicznej. Narzędzia badawcze obejmowały: kwestionariusz autorski oraz Inwentarz do pomiaru radzenia sobie ze stresem (Mini COPE). Na kwestionariusz autorski składały się pytania dotyczące między innymi: samooceny przygotowania uczniów do zajęć, źródeł stresu, rodzajów trudnych sytuacji i sposobów radzenia sobie z takimi sytuacjami, a także wsparcia udzielanego przez nauczyciela.

Wyniki
Wsparcie nauczyciela skutecznie stymuluje proces radzenia sobie ze stresem podczas praktycznej nauki pielęgniarstwa. Wyniki pokazały, że uczniowie, którzy czuli się bezpiecznie w obecności nauczyciela, zwykle wybierali strategie aktywnego radzenia sobie lub strategie oparte na poszukiwaniu wsparcia emocjonalnego. Wsparcie nauczyciela może skutecznie wpływać na rozwój sposobów radzenia sobie ze stresem podczas praktycznej nauki zawodu.

Wnioski
Konieczne jest wdrożenie programów mentorskich w celu wzmocnienia umiejętności nauczycieli we wspieraniu radzenia sobie studentów ze stresem.Introduction
The learning environment plays an important role in the process whereby students obtain knowledge and skills. The success of a practical course and shaping of the personal competencies of students are dependent on the proper support of qualified teachers, mentors and educators. Aim of the research: To assess the perception of the teacher in supporting nursing students’ coping with stress during their first clinical practice.

Material and methods
The study included 262 nursing students after their first clinical practice. The research tools included: the authors’ questionnaire and an inventory for measuring coping with stress (Mini COPE). The authors’ questionnaire comprised questions concerning, among other things: the self-assessment of student preparation for classes, sources of stress, types of difficult situations and means of coping with such situations, as well as support provided by the teacher.

Results
The support of a clinical teacher is effective at stimulating the process of devising active ways of coping with stress during practical learning. The results showed that students who felt safe in the presence of the teacher running the practical course tended to choose active coping strategies or strategies based on seeking emotional support.

Conclusions
Mentoring programmes need to be implemented to strengthen students’ coping skills, and decrease their clinical stress levels and perceived stress.

słowa kluczowe:

praktyka kliniczna, radzenie sobie, pielęgniarstwo, student, nauczyciel

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe