eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Opłaty publikacyjne Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
4/2018
vol. 34
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Powikłania wczesne i odległe dostępów naczyniowych do dializ

Anna Szarnecka-Sojda
,
Jarosław Miszczuk
,
Anna Polewczyk

Medical Studies/Studia Medyczne 2018; 34 (4): 342–348
Data publikacji online: 2018/12/31
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
W pracy przedstawiono dostępy naczyniowe używane w celu prowadzenia hemodializ u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek. Uwzględniono zalecenia NKF K/DOQI dotyczące wytworzenia pierwszorazowego dostępu, jakim jest autogenna przetoka. Zwrócono uwagę na dokładną diagnostykę obrazową naczyń. Przedstawiono powikłania wczesne oraz odległe funkcjonujących przetok z uwzględnieniem sposobu ich leczenia. Opisano również cewniki dializacyjne jako jedyny możliwy dostęp do dializy u chorych z przeciwwskazaniami do wytworzenia przetok. Powikłania infekcyjne u osób dializowanych przez cewnik występują bardzo często, dlatego ważnym elementem profilaktyki infekcji jest monitorowanie i utrzymanie drożności cewników dializacyjnych. W artykule przedstawiono nowe rozwiązania, które poprawiają działanie dostępów naczyniowych. Ostrożność przy korzystaniu z dostępów naczyniowych, monitorowanie ich funkcji i miejsc wkłucia sprzyja wydłużeniu żywotności dostępów i ogranicza powikłania.

The paper presents vascular accesses used for the purpose of haemodialysis in patients with end-stage renal disease. The recommendations of the NKF K/DOQI concern performing a first-time permanent access in the form of an autogenous fistula. Attention has been paid to accurate diagnostic imaging of blood vessels. Early and long-term complications of functioning fistulas are presented, together with the manner of their treatment. Dialysis catheters are also described as the only possibility of dialysis in patients with contraindications to the creation of fistulas. Bloodstream infections are the most common complication of dialysis with catheters. An important element of prevention is monitoring the function of catheters, which reduces the need for medical intervention. New solutions improving the functioning of vascular access have also been presented. Careful use of vascular access, as well as fistula and catheter site function monitoring, contributes to extending the lifespan of an access and reduces complications.
słowa kluczowe:

przetoka dializacyjna, cewnik dializacyjny, infekcja, zakrzepica, powikłania

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.