en POLSKI
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank


 
1/2009
vol. 47
 
Share:
Share:
more
 
 
Short communication

Pożegnanie dr n. med. Krystyny Tempskiej-Cyrankiewicz

Reumatologia 2009; 47, 1: 50
Online publish date: 2009/04/01
Article file
- Pozegnanie.pdf  [0.04 MB]
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
Droga zawodowa doktor Krystyny Tempskiej-Cyrankiewicz splatała się z historią Instytutu Reumatologii w Warszawie. Pracę na rzecz chorych cierpiących na choroby reumatyczne rozpoczęła już w 1950 r., w okresie tworzenia Państwowego Instytutu Reumatologii, ściśle współpracując z jego założycielką, profesor Eleonorą Reicher.
W Instytucie, który formalnie został powołany do życia w 1951 r., pracowała nieprzerwanie do 1990 r. W tym czasie ukończyła kolejno: drugi kierunek studiów lekarskich, specjalizację z chorób wewnętrznych i specjalizację w zakresie reumatologii.
Wspólnie z Fundacją Sue Ryder podjęła się trudnego zadania założenia oddziału rehabilitacji w podwarszawskim Konstancinie. Właśnie losom młodzieży leczonej w Konstancinie poświęciła swój doktorat, pisany pod kierunkiem profesora Włodzimierza Brühla. Był to jeden z pierwszych doktoratów nadanych przez Radę Naukową Instytutu Reumatologii.
Pracując na stanowisku Kierownika Zakładu Organizacji Walki z Chorobami Reumatycznymi, przyczyniła się do rozbudowy i rozwoju Instytutu. Organizowała sieć opieki nad chorymi reumatycznymi na terenie kraju. Uznawała za ważny cel rozwinięcie rehabilitacji poszpitalnej, rehabilitacji społecznej i zawodowej.
Była osobą pełną inicjatywy, operatywną i głęboko oddaną sprawie chorych. Bardzo zamiłowana w swojej pracy, była ceniona przez pacjentów i kolegów.
Położyła wielkie zasługi dla znaczenia polskiej reumatologii w Europie. Na forum międzynarodowym liczono się z Jej pozycją jako przewodniczącej Lig Socjalnych Europejskiego Towarzystwa do Walki z Chorobami Reumatycznymi (EULAR), a później wiceprezydenta tej europejskiej organizacji. Otrzymała honorowe członkostwo EULAR. W Instytucie Reumatologii przez 10 lat, od 1980 do 1990 r., piastowała stanowisko dyrektora ds. organizacji i nadzoru specjalistycznego. Za swoje zasługi została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Przez lata pracowałam w zespole kierowanym przez dr Krystynę Tempską. Zawsze zachęcała nas do podejmowania nowych tematów, drążenia zagadnień naukowych, rozwijania współpracy z najlepszymi w dziedzinie reumatologii. Od Niej otrzymałam mapę trudnych, nierozwiązanych spraw w polskiej reumatologii. Za pośrednictwem dr K. Tempskiej poznałam osobiście setki specjalistów ze wszystkich regionów Polski i Europy.
Miała wyjątkowe osobiste zalety. Była znakomitą koleżanką, uroczą, pełną kultury bycia kobietą. Taką pozostanie w naszej pamięci.

Bożena Moskalewicz
Instytut Reumatologii w Warszawie
Copyright: © 2009 Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.


Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.