eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac

2/2015
vol. 31
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Problem opieki nad osobami starszymi w aspekcie teorii moralnych

Grażyna Kowalik

Studia Medyczne 2015; 31 (2): 155–160
Data publikacji online: 2015/07/13
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Obecnie na świecie żyje ok. 630 milionów osób sześćdziesięcioletnich. Według prognoz WHO w 2050 r. liczba ta przekroczy 2 miliardy. Opieka nad tą grupą osób zyskuje nowe znaczenie. Przyjmuje się, że ludzie powinni traktować innych w sposób moralny, co należy także odnosić do osób starszych. Moralność nakłada pewne ograniczenia na działania podejmowane dla zaspokojenia egoistycznych pragnień. Określa pewne cele, którymi należy kierować się w życiu. Praca stanowi próbę ustalenia bardziej precyzyjnie, co oznacza działanie moralne w odniesieniu do sprawowania opieki nad człowiekiem starszym w świetle różnych podejść etycznych.

Currently there are around 630 million 60-year-olds living in the world. According to WHO estimates, in 2050 the number will exceed 2,000,000,000. Care of this group of people is gaining a new meaning. It is generally believed that people should treat others in a moral manner, which should also apply to the elderly. Morality imposes certain restrictions on the actions taken to satisfy selfish desires. It identifies a number of objectives to be followed in life. This work is an attempt to determine more precisely what a moral action means in relation to care of the elderly in light of different ethical approaches.
słowa kluczowe:

starość, opieka, teorie moralne

POLECAMY
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe