Termedia.pl
 
 
eISSN: 2449-9382
ISSN: 1730-2935
Menedżer Zdrowia
Current issue Archive About the journal Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors
6/2003
 
Share:
Share:
more
 
 

Profesjonalny partner w interesach

Izabela Iwaniak

Online publish date: 2003/12/17
Article file
- Profesjonalny.pdf  [0.21 MB]
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
Rozmowa z zastępcą dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem Maciejem Frączkiem

W jaki sposób doszło do współpracy między szpitalem a Dalkia Termika S.A.?


Początek działalności firmy Dalkia Termika S.A. w Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym w Zakopanem przypadł na rok 2000.
Wówczas w wyniku postępowania przetargowego, Dalkia przeprowadziła modernizację systemu ciepłowniczego naszego szpitala. Inwestycję tę Dalkia sfinansowała z własnych środków.

Na czym polega działalność Dalkia Termika S.A. na rzecz szpitala w Zakopanem?

Początkowo Dalkia Termika S.A. była projektantem i wykonawcą, a obecnie prowadzi eksploatację kotłowni gazowo-olejowej dla zespołu obiektów szpitalnych w Zakopanem. Sezon grzewczy ze względu na surowy, górski klimat Zakopanego jest dość długi. Rozpoczyna się bowiem we wrześniu i kończy w kwietniu. Łącznie trwa 8 miesięcy, w czasie których Dalkia Termika S.A. w sposób ciągły produkuje i dostarcza energię cieplną dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz wytwarzania ciepłej wody użytkowej na rzecz naszej placówki.

Dlaczego powierzono Dalkia Termika S.A. taki właśnie zakres usług energetycznych? Czy szpital nie mógł prowadzić działalności w tej dziedzinie własnymi siłami?

Szpital w Zakopanem rozpoczął swoją działalność ponad 70 lat temu, w 1931 roku. Kotłownia podlegała wielokrotnym remontom i modernizacjom. Pod koniec lat 90. ubiegłego stulecia jej stan osiągnął poziom krytyczny, zarówno pod względem technicznym, jak i pod względem efektywności ekonomicznej. Wtedy energia cieplna była wytwarzana na bazie 6 kotłów typu ECA IV. Przewidywany koszt modernizacji systemu ciepłowniczego przekraczał możliwości finansowe szpitala. Poszukiwaliśmy więc doświadczonego partnera, który przejąłby od nas działalność wspomagającą w zakresie dostaw energii cieplnej. Z tej przyczyny ogłoszono postępowanie przetargowe, które doprowadziło do wyboru firmy Dalkia Termika S.A., która prowadzi eksploatację kotłowni zgodnie z zawartą na 10 lat umową eksploatacyjną.

Co wpłynęło na wybór Dalkia Termika S.A.?

Dalkia Termika S.A. przedstawiła ofertę, która potwierdzała możliwość realizacji zadania inwestycyjnego i przeprowadzenia wszystkich prac modernizacyjnych na warunkach określonych w postępowaniu przetargowym w sposób najbardziej korzystny dla naszego szpitala klinicznego.
Jakie korzyści dla funkcjonowania szpitala niesie ze sobą współpraca z Dalkia Termika S.A?
Udzielanie świadczeń medycznych w warunkach szpitalnych wymaga m.in. zagwarantowania właściwej temperatury w pomieszczeniach ambulatoryjnych, salach chorych, bloku operacyjnym itd. Sposób, w jaki Dalkia Termika S.A. prowadzi eksploatację kotłowni gazowo-olejowej gwarantuje utrzymanie wymaganej temperatury powietrza i ciepłej wody użytkowej, zapewniając odpowiednie warunki i komfort procesu leczenia pacjenta. Dzięki temu szpital może w pełni skoncentrować się na swej głównej działalności.

Czy współpraca z Dalkia Termika S.A. niesie ze sobą oszczędności?

Powierzenie Dalkia Termika S.A. eksploatacji kotłowni i dostaw energii cieplnej dla szpitalnego systemu centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wspiera realizację założonego przez nasz szpital programu redukcji kosztów eksploatacyjnych. Redukcja kosztów szpitala ma trzy źródła: przejęcie kosztów zatrudnienia służb technicznych przez Dalkia Termika S.A., ograniczenie kosztów zakupu paliwa węglowego oraz wzrost efektywności pracy urządzeń kotłowni.

Kotłownie, jak wiadomo są źródłem emisji zanieczyszczeń. Czy dążenie Dalkia Termika S.A. do oszczędności nie odbija się niekorzystnie na środowisku naturalnym?

Modernizacja systemu ciepłowniczego w Szpitalu Klinicznym w Zakopanem miała dwa podstawowe założenia: osiągnięcie oszczędności finansowych oraz ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Użytkowana do roku 2000 kotłownia koksowa stanowiła zagrożenie dla całego ekosystemu Tatrzańskiego Parku Narodowego. Możliwość modernizacji kotłowni w oparciu o środki finansowe firmy Dalkia Termika S.A. pozwoliła nam osiągnąć sukces w tej dziedzinie. Obecnie kotłownia całkowicie spełnia normy ochrony środowiska – emisja dwutlenku węgla i dwutlenku siarki jest niższa niż dopuszczalne normy. Proces eksploatacji prowadzony jest ekonomicznie, co odzwierciedla się pozytywnie w kosztach funkcjonowania szpitala.

Co może Pan powiedzieć o niezawodności dostaw i dotrzymywaniu parametrów dostarczanych mediów?

Kotłownia eksploatowana przez firmę Dalkia Termika S.A. jest w pełni zautomatyzowana i na bieżąco nadzorowana przez służby techniczne eksploatatora.
Chcę szczególnie podkreślić, że w czasie prac modernizacyjnych szpital prowadził normalną działalność leczniczą bez jakichkolwiek zakłóceń. Firma w pełni wywiązuje się ze swoich obowiązków związanych z zabezpieczeniem dostaw ciepła do szpitala. Od początku obecności Dalkia Termika S.A. na terenie naszej placówki, w każdej sytuacji, dzięki sprawnemu porozumiewaniu się ze służbami technicznymi możemy przekonać się o skuteczności naszej współpracy.

Czy współpraca z Dalkia Termika S.A. pozwala szpitalowi skupić się bezpośrednio na jego zasadniczym funkcjonowaniu?

Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem dzięki współpracy z firmą Dalkia Termika S.A., dostarczającej ciepło w sposób profesjonalny, zgodnie wymaganymi parametrami, tj. w określonej ilości i temperaturze, może w sposób bardziej efektywny zorganizować prace swojego pionu techniczno-eksploatacyjnego.
Dzięki zakupom ciepła od Dalkia Termika S.A. zarządzający szpitalem pozbyli się problemów związanych z eksploatacją kotłowni, zyskując tym samym więcej czasu, by skoncentrować się na podstawowej działalności medycznej.

Czy jako osoba odpowiedzialna za sprawne funkcjonowanie szpitala może Pan polegać na kompetencjach technicznych i doradztwie Dalkia Termika S.A.?

Zabezpieczenie sprawnego funkcjonowania szpitala w warunkach gospodarki rynkowej przy stałych niedoborach finansowych to niezwykle istotny problem dla każdego świadczeniodawcy, działającego w sektorze ochrony zdrowia.
Poprzez współpracę z Dalkia Termika S.A. i świadczone przez nią usługi mamy ułatwione zadanie. Szpital otrzymuje ciepło o wymaganej temperaturze i w dostatecznej ilości, które dociera poprzez system centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej do pacjentów. W każdym przypadku profesjonalizm działania firmy Dalkia Termika S.A. pomaga nam sprawnie zarządzać szpitalem i prowadzić skuteczne leczenie.

Jak ocenia Pan z trzyletniej perspektywy współpracę z Dalkia Termika S.A.? Czy był to dobry wybór?

Dalkia Termika S. A. jest profesjonalnym partnerem w interesach, a trzyletnia współpraca pokazuje trafność dokonanego wyboru. Uważam, że firma ta spełnia pokładane w niej oczekiwania. Współpraca z nią układa się pomyślnie, dzięki gwarancji komfortu cieplnego dla naszej placówki, a tym samym dla naszych pacjentów.

Rozmawiała Izabela Iwaniak

Dalkia – europejski lider na rynku usług energetycznych w Europie, niezawodny partner szpitali w zakresie usług energetycznych i zarządzania infrastrukturą techniczną budynków.
Początek działalności Dalkii w sektorze służby zdrowia sięga 1937 roku i wiąże się z pewnym zbiegiem okoliczności. Kiedy zimą odmówiły posłuszeństwa kotły w szpitalu w Villers-Saint-Denis (Francja), na miejscu awarii stawił się założyciel obecnej Dalkii, Leon Devailly i szybko ją usunął. Skuteczność podjętych działań zaowocowała podpisaniem umowy na prowadzenie i utrzymanie instalacji cieplnej, która już wtedy obejmowała gwarancję zapewnienia stałej temperatury. Współpraca Dalkii ze szpitalem w Villers-Saint-Denis trwa do dziś. Jej najnowszym wyrazem było uruchomienie w 2002 roku instalacji produkującej ciepło w skojarzeniu na potrzeby tej placówki.
Pierwszą kotłownię pracującą na potrzeby szpitala Dalkia wybudowała w 1945 roku na północy Francji, w Lille. Ze względu na przedłużający się termin oddania do użytku kotłowni przez firmy budowlane, dyrektor placówki powierzył rozwiązanie problemu Leonowi Devailly. Dalkia wypożyczyła od kolei lokomotywę parową, ustawiła ją obok szpitala i podłączyła rurami do instalacji szpitalnej. Rozwiązanie sprawdziło się i w ten dosyć niespotykany sposób zapewniono szpitalowi niezawodne dostawy ciepła przez całą zimę.
Na polskim rynku energetycznym Dalkia jest obecna od 1997 roku. Działa pod nazwą Dalkia Termika S.A., świadcząc usługi w zakresie zarządzania i utrzymania instalacji produkujących ciepło. Opierając się na formule ESCo (Energy Service Company) świadczymy usługi na rzecz:
· Szpitala Uniwersyteckiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
· Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, oddział w Krakowie,
· Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie,
· Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem,
· Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium MSWiA w Ciechocinku.
Na rzecz tych pięciu placówek zapewniamy moc grzewczą o łącznej wartości 28,675 MW na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i pary technologicznej.
This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
FEATURED PRODUCTS
JOURNALS
Kurier Medyczny
Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe