eISSN: 2084-9893
ISSN: 0033-2526
Dermatology Review/Przegląd Dermatologiczny
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Special Issues Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
1/2022
vol. 109
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:
In memoriam

Profesor Anna Lis-Święty (1965–2022)

Beata Bergler-Czop

Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2022, 109, 91-92
Online publish date: 2022/05/31
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
7 marca 2022 roku odeszła od nas dr hab. n. med. Anna Lis-Święty, profesor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, wybitny dermatolog-wenerolog, naukowiec, ekspert zajmujący się chorobami tkanki łącznej. Doskonała organizatorka i życzliwa nauczycielka wielu pokoleń lekarzy i studentów.
Profesor Anna Lis-Święty urodziła się w 1965 roku. Studiowała na Śląskiej Akademii Medycznej (obecnie Śląski Uniwersytet Medyczny) w Katowicach w latach 1984–1990. Jak wspominają znajomi z grupy studenckiej, Pani Profesor już w czasach studenckich była zafascynowana dermatologią. Bezpośrednio po studiach rozpoczęła pracę w Katedrze i Klinice Dermatologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, kierowanej przez prof. Józefę Rubisz-Brzezińską, początkowo jako lekarz stażysta, następnie jako asystent, a od 2000 roku na stanowisku adiunkta. W 1996 roku przebywała na 6-miesięcznym stażu w Klinice Dermatologii w Monachium (Fortschritte der praktischen Dermatologie und Venerologie), a w 2007 roku w Kilonii (Clinical Observation Programme University of Kiel).
W 1996 roku uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie dermatologii i wenerologii, a w 1998 roku obroniła rozprawę doktorską pt. „Korelacja wybranych wskaźników zaburzeń odczynowości komórkowej z aktywnością i ciężkością choroby w twardzinie układowej”. Przedmiotem pracy habilitacyjnej prof. Lis-Święty pozostała twardzina układowa, a tytuł doktora habilitowanego uzyskała w 2012 roku na podstawie cyklu prac pt.: „Rola wybranych czynników komórkowych w patogenezie twardziny układowej i ocenie jej przebiegu”. W 2020 roku otrzymała tytuł profesora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
Profesor Lis-Święty w latach 2001–2008 roku była sekretarzem katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego (PTD), od 2008 roku członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej PTD, a od 2016 roku przewodniczącą Głównej Komisji Rewizyjnej PTD. Była również członkiem Rady Ośrodka Współpracy Zagranicznej Naczelnej Izby Lekarskiej oraz wieloletnim zastępcą Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Katowicach, a także delegatem na Okręgowy Zjazd Lekarzy 6., 7., 8. i 9. kadencji.
Anna Lis-Święty stworzyła w Klinice Dermatologii w Katowicach pierwszą pracownię laseroterapii. Utworzenie tej pracowni i badania nad etiopatogenezą twardziny układowej uważała za swoje największe osiągnięcia zawodowe. W badaniach nad twardziną układową skupiała się przede wszystkim na roli stężeń sIL-2R, E-selektyny w...


View full text...
Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.