eISSN: 2084-9893
ISSN: 0033-2526
Dermatology Review/Przegląd Dermatologiczny
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Special Issues Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
1/2022
vol. 109
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:
In memoriam

Profesor Sławomir Majewski (1956–2022)

Cezary Kowalewski

Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2022, 109, 88-90
Online publish date: 2022/05/31
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
14 marca 2022 roku zmarł prof. dr hab. n. med. Sławomir Majewski, kierownik Kliniki Dermatologii i Wenerologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wybitny naukowiec, doskonały lekarz dermatolog-wenerolog, nauczyciel akademicki, promotor wielu prac doktorskich, opiekun naukowy i kierownik specjalizacji kilkunastu dermatologów, autor licznych publikacji o międzynarodowym zasięgu.
Sławomir Majewski urodził się w 1956 roku w Kielcach. W 1981 roku ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie. W latach 1981–1984 pracował w Zakładzie Histologii i Embriologii Instytutu Biostruktury, gdzie przygotował i obronił pracę doktorską pt. „Czynniki wpływające na tworzenie się naczyń krwionośnych: badania in vivo i in vitro”.
Po doktoracie rozpoczął pracę w Klinice Dermatologicznej w Warszawie pod kierunkiem prof. Stefanii Jabłońskiej, co zaowocowało zdobyciem doskonałych umiejętności lekarskich oraz doświadczeniem w prowadzeniu badań na polu dermatologii eksperymentalnej i klinicznej potwierdzonych licznymi publikacjami naukowymi. W 1984 roku Sławomir Majewski utworzył Pracownię Immunologii Komórkowej, którą kierował. Szybko stała się ona kuźnią młodych talentów naukowych. Rozprawę habilitacyjną pod tytułem „Zmiany naczyniowe i zaburzenia immunologiczne w twardzinie – ich wzajemne powiązanie” obronił w 1988 roku, w tym czasie uzyskał specjalizację z dermatologii i wenerologii, a w 1997 roku z alergologii. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 1993 roku.
W latach 1989–1990 przebywał na prestiżowym Stypendium Humboldta w Klinice Dermatologii oraz Instytucie Immunologii Uniwersytetu w Monachium, gdzie współpracował z prof. Thomasem Kriegiem (obecnie kierownikiem Kliniki w Kolonii). W czasie rocznego pobytu w Niemczech nawiązał również współpracę z prof. Agatą i Thomasem Schwarzem z Kliniki w Muenster (obecnie kierownikiem Kliniki w Kilonii). W latach 1990–1991 pracował jako visiting professor w Unite des Papillomavirus, w Instytucie Pasteura w Paryżu (stypendium CNRS) z prof. Gerardem Orthem. Szkolenia w najlepszych ośrodkach dermatologicznych i naukowych w Europie i dalsza współpraca przyczyniły się nie tylko do uzyskania wysokiej międzynarodowej pozycji naukowej prof. Majewskiego, lecz także otworzyły drogę młodym polskim naukowcom, uczniom profesora do doskonalenia swych umiejętności w Niemczech i Francji.
W latach 1998–2005 prof. Majewski został dyrektorem Instytutu Wenerologii w Warszawie, a następnie kierownikiem Katedry i Kliniki...


View full text...
Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.