en POLSKI
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank


 
2/2011
vol. 49
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:
Short communication

Professor László Czirják elected an honorary member of the Polish Society of Rheumatology

Eugeniusz J. Kucharz

Reumatologia 2011; 49, 2: 146–147
Online publish date: 2011/05/06
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Decyzją Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, przyjętą 24 lutego 2011 r. w Warszawie, profesor László Czirják otrzymał tytuł członka honorowego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.

Profesor László Czirják ukończył Wydział Lekarski Medycznego Uniwersytetu w Debreczynie w 1978 r. Po studiach specjalizował się w medycynie wewnętrznej jako asystent i adiunkt III Kliniki Chorób Wewnętrznych Medycznego Uniwersytetu w Debreczynie. Uzyskał również specjalizację z immunologii klinicznej i reumatologii. W 1989 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy o klinicznych i immunologicznych aspektach twardziny układowej (promotor – prof. Gyula Szegedi), a habilitował się w Węgierskiej Akademii Nauk w 1995 r. na podstawie rozprawy również dotyczącej twardziny układowej. W latach 1990–1995 był docentem w III Klinice Chorób Wewnętrznych Medycznego Uniwersytetu w Debreczynie, a następnie w latach 1995–2002 profesorem w II Klinice Chorób Wewnętrznych i Nefrologii Uniwersytetu Medycznego w Pésc. Od 2002 r. jest kierownikiem Kliniki Reumatologii i Immunologii Uniwersytetu Medycznego w Pésc. W 1987 r. odbył szkolenie w Instytucie Pasteura w Paryżu (Unite d’Immuno-Allergologie), a w latach 1988–1989 w Bostonie (Tufts University, Department of Pathology).

Profesor László Czirják jest światowej sławy badaczem zajmującym się przede wszystkim twardziną układową i innymi układowymi chorobami tkanki łącznej. Wśród tej tematyki wspomnieć należy o jego badaniach dotyczących epidemiologii twardziny układowej, tocznia rumieniowatego układowego i miopatii zapalnych, a także prace o zaburzeniach czynności serca oraz układu oddechowego i zmianach immunologicznych we wspomnianych chorobach. Badał również psychosocjalne aspekty tych chorób oraz wskaźniki aktywności twardziny układowej.

Profesor László Czirják jest autorem licznych publikacji ogłoszonych w wiodących czasopismach reumatologicznych. Wielokrotnie był zapraszany jako autor artykułów redakcyjnych. Wystarczy wspomnieć, że w bazie Medline wymienionych jest 226 jego publikacji. Jest znaczącą postacią międzynarodowego ruchu reumatologów. Od 2007 r. jest sekretarzem generalnym EULAR, w latach 2002–2010 był członkiem kierownictwa EUSTAR (EULAR Scleroderma Trials and Research Group), od 2010 r. jest sekretarzem EUSTAR. W latach 2004–2009 był prezydentem Węgierskiej Narodowej Grupy Klinicznej Immunologii i Alergologii. Jest współprzewodniczącym...


View full text...


Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.