eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive About the journal Supplements Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
 
3/2011
vol. 49
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:
Short communication

Professor Walter Siegenthaler. Obituary

Eugeniusz J. Kucharz

Reumatologia 2011; 49, 3: 220–222
Online publish date: 2011/06/06
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Profesor Walter Siegenthaler nie był reumatologiem, jednak jako jeden z najwybitniejszych internistów XX w. poruszał w swoich książkach również zagadnienia związane z chorobami reumatycznymi, toteż trudno nie poświęcić Mu krótkiego wspomnienia pośmiertnego na łamach naszego czasopisma.

Wiadomość o Jego śmierci zas­koczyła wielu Jego przyjaciół pod koniec roku 2010, mimo bowiem już zaawansowanego wieku, do ostatnich dni był aktywnym uczestnikiem międzynarodowego ruchu internistycznego.

Profesor Walter Siegenthaler urodził się 14 grudnia 1923 r. w Davos. W rodzinnym mieście rozpoczął naukę, a po ukończeniu szkoły średniej w Chur, w latach 1942–1948 studiował medycynę w Zurychu. Po studiach i odbyciu służby wojskowej pracował w Instytu-cie Patologii Uniwersytetu Zuryskiego (u prof. H. Von Meyenburga i prof. H. Zollingera) oraz w szpitalu kantonalnym (u prof. H. Lofflera). Tam uzyskał specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych. Przez kilka lat pracował w St. Gallen, gdzie poznał swoją żonę Gertrudę Zuber, wybitną internistkę, którą poślubił w 1957 r. Rok później razem podjęli pracę w klinice uniwersyteckiej w Zurychu. W 1962 r., tj. rok po habilitacji, wyjechał z małżonką do Stanów Zjednoczonych, gdzie w Stanford University Medical School (Palo Alto) i Cornell Medical College (New York) do 1963 r. prowadził badania nad aldosteronem. Po powrocie uruchomił w Zurychu laboratorium, w którym prowadzono badania nad tym zagadnieniem. Tytuł profesora uzyskał w 1965 r. Przez dwa lata kierował kliniką uniwersytecką w Bonn, a od 1970 r. pełnił funkcję kierownika zespołu internistycznego Szpitala Uniwersyteckiego w Zurychu. Tam przez wiele lat razem z żoną tworzyli jeden z najbardziej liczących się w świecie ośrodków medycznych.

Lista osiągnięć naukowych zespołu kierowanego przez prof. Waltera Siegenthalera jest długa. Przykładowo można wspomnieć opisanie pierwszego w krajach niemieckojęzycznych przypadku zespołu pierwotnego hiperaldosteronizmu, wykrycie pierwszego przypadku AIDS w Szwajcarii i utworzenie pierwszego w kraju ośrodka zajmującego się tym problemem, wprowadzenie kapilaroskopii do badań klinicznych, wykonanie jednego z pierwszych w świecie cewnikowania endoskopowego dróg żółciowych, a w 1977 r. wykonanie po raz pierwszy w świecie przezskórnego poszerzenia tętnicy wieńcowej (bezpośrednio zabieg prowadził...


View full text...


Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe