eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac

1/2019
vol. 35
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Prognozy zachorowalności na nowotwory złośliwe narządów trawiennych w województwie świętokrzyskim do 2025 roku

Małgorzata Biskup
,
Paweł Macek
,
Halina Król
,
Monika Nogajczyk
,
Małgorzata Terek-Derszniak
,
Tomasz Skowronek
,
Zdzisława Rugała
,
Stanisław Góźdź

Medical Studies/Studia Medyczne 2019; 35 (1): 32–40
Data publikacji online: 2019/03/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie
Nowotwory złośliwe stanowią narastający problem zdrowotny polskiego społeczeństwa. Autorzy podjęli próbę oszacowania częstości występowania nowotworów narządów trawiennych w przyszłości, m.in. nowotworu jelita grubego, który stanowi 17,4% zachorowań u mężczyzn oraz 10,0% u kobiet. Powyższa ocena ma istotne znaczenie ze względów administracyjnych (rozdysponowanie zasobów, np. między profilaktykę, diagnostykę, leczenie, pomoc społeczną) oraz ze względów naukowych (ocena skuteczności interwencji).

Cel pracy
Prognoza zachorowalności na wybrane nowotwory złośliwe narządów trawiennych w województwie świętokrzyskim do 2025 r.

Materiał i metody
Materiał badawczy stanowiły dane o 13 002 zachorowaniach na nowotwory złośliwe narządów tra-wiennych w województwie świętokrzyskim w latach 1999–2014, które pochodziły z Krajowego Rejestru Nowotworów. Do oszacowania oczekiwanej liczby zachorowań i współczynników zachorowalności w ciągu 10 lat użyto metody Hakulinena i Dyby opracowanej w Fińskim Rejestrze Nowotworów.

Wyniki
Wyniki oczekiwanej zachorowalności oraz liczby zachorowań w 2025 r. w stosunku do 2014 r. przedstawiono dla nowotworów złośliwych żołądka, jelita grubego, odbytu i wątroby u mężczyzn i kobiet.

Wnioski
Prognozy zachorowalności na nowotwory złośliwe w województwie świętokrzyskim wskazują tendencję wzrostową w porównaniu z 2014 r. w przypadku nowotworów odbytu i wątroby u mężczyzn oraz nowotworów jelita grubego i odbytu u kobiet. Tendencja spadkowa liczby zachorowań dotyczy nowotworów złośliwych żołądka i jelita grubego u mężczyzn, a u kobiet nowotworów złośliwych żołądka i wątroby.Introduction
Malignant tumours are a growing health problem in Polish society. The authors have made an attempt to estimate the incidence of tumours of digestive organs in the future – among others, colorectal cancer, constituting 17.4% of cases in men and 10.0% among women. The above assessment is important for administrative reasons (allocation of resources, e.g. between prevention, diagnosis, treatment, social assistance) and scientific (evaluation of the effectiveness of interventions).

Aim of the research
To forecast the incidence of selected gastrointestinal cancers in the Świętokrzyskie region by the year 2025.

Material and methods
The research material consisted of the data concerning 13,002 incidences of gastrointestinal cancers in the Świętokrzyskie region in the period from 1999 to 2014 produced by the National Cancer Registry. The Hakulinen and Dyba method developed by the Finnish Cancer Registry was used to estimate the expected morbidity and incidence rates in the period of 10 years.

Results
The rate of the expected morbidity and incidence rates in 2025 compared to 2014 is presented for stomach, colon, rectum, and liver cancers in men and women.

Conclusions
The predictions in terms of the incidence of cancers, including rectum and liver cancers in men as well as colon and rectum cancers in women, in the Świętokrzyskie region indicate an upward trend compared to the year 2014. A downward trend in morbidity refers to stomach and colon cancers in men as well as stomach and liver cancers in women.

słowa kluczowe:

nowotwory złośliwe, zachorowalność na nowotwory, województwo świętokrzyskie

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe