eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
 
3/2020
vol. 36
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Promienica języka – przegląd piśmiennictwa

Bartłomiej Kamiński
1
,
Katarzyna J. Błochowiak
2

1.
Otolaryngology Ward, Maria Sklodowska-Curie District Hospital, Skarżysko-Kamienna, Poland Head of the Ward: Bartłomiej Kamiński MD, PhD
2.
Department of Oral Surgery and Periodontology, Poznan University of Medical Sciences, Poznan, Poland Head of the Department: Marzena Wyganowska-Świątkowska
Medical Studies/Studia Medyczne 2020; 36 (3): 219–223
Data publikacji online: 2020/09/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Promienica jest swoistym, przewlekłym zapaleniem wywołanym przez beztlenowe lub mikroaerofilowe bakterie Gram-dodatnie z rodziny Actinomyces. Stanowią one naturalną część flory bakteryjnej występującej w jamie ustnej, przewodzie pokarmowym i oddechowym. Wspomniane wyżej bakterie mogą wywołać aktinomykozę po wcześniejszym uszkodzeniu naturalnej bariery anatomicznej, jaką jest skóra bądź błona śluzowa. Ten stan zapalny pojawia się szczególnie u pacjentów z obniżoną odpornością. Aktinomykoza występuje w trzech postaciach klinicznych: szyjno-twarzowej, płucnej lub płucno-piersiowej i brzuszno-miednicznej. Promienica języka jest rzadką postacią infekcji. Do tej pory odnotowano rzadkie występowanie promienicy w tej lokalizacji. W dostępnym piśmiennictwie znaleźliśmy 21 przypadków promienicy języka. Autorzy przedstawiają własną, skuteczną diagnostykę oraz leczenie promienicy języka u dziecka oraz dokonują przeglądu literatury na ten temat.

Actinomycosis is a specific chronic inflammation caused by anaerobic or microaerophilic gram positive bacteria from the Actinomyces family. They form a natural part of the bacterial flora found in the mouth, digestive and respiratory tract. The bacteria mentioned above can cause actinomycosis after previous damage to the natural anatomical barrier, which is skin or mucous membrane. This inflammation occurs especially in states of reduced immunity. Actinomycosis occurs in three clinical forms: cervico-facial, pulmonary or pulmono-thoracic and abdomino-pelvic. Actinomycosis of the tongue is a rare form of infection. To date, incidental occurrence of actinomycosis at this location has been reported in the literature. In the available literature we have found 21 cases of actinomycosis described so far. The authors present their own effective diagnostics and treatment of actinomycosis and review the literature on this topic.
słowa kluczowe:

promienica języka, promienica u dziecka, promienica twarzowo-szyjna

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe