eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
 
1/2021
vol. 37
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Przekrojowe badanie seroprewalencji i czynników ryzyka brucelozy i gorączki krwotocznej u pracowników ubojni w irańskim mieście Ahwaz (2020 r.)

Shokrollah Salmanzadeh
1
,
Zahra Aliakbarian
2
,
Ehsan Mostafavi
3
,
Mostafa Salehi-Vaziri
4
,
Sasan Moogahi
1

1.
Infectious and Tropical Disease Research Center, Health Research Institute, School of Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran
2.
Student of Medical Specialist in Infectious Disease, Department of Infection Disease, School of Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran
3.
Department of Epidemiology and Biostatics, Research Center for Emerging and Reemerging Infectious, Pasteur Institute of Iran, Tehran, Iran
4.
Department of Arboviruses and Viral Hemorrhagic Fevers (National Ref Lab), Pasteur Institute of Iran, Tehran, Iran
Medical Studies/Studia Medyczne 2021; 37 (1): 7–15
Data publikacji online: 2021/03/31
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Gorączka maltańska oraz krymsko-kongijska gorączka krwotoczna (CCHF) stanowią znaczący problem dla zdrowia publicznego w krajach rozwijających się. W Iranie choroby te mają charakter endemiczny. Cel pracy: Analiza seroprewalencji i czynników ryzyka wystąpienia brucelozy i gorączki krwotocznej u pracowników ubojni w irańskim mieście Ahwaz w 2020 r.

Materiał i metody
Opisowe badanie przekrojowe przeprowadzono w grupie 104 pracowników ubojni w mieście Ahwaz. W pierwszej kolejności pracownicy wypełniali w miejscu pracy kwestionariusz w celu zebrania danych demograficznych i innych niezbędnych informacji. Następnie od każdej osoby pobrano 10 ml krwi. Przeciwciała anty-Brucella IgG oznaczano za pomocą zestawów ELISA i IBL, a w diagnostyce ELISA i swoistej detekcji przeciwciał IgG wykorzystano CISF. Dane wprowadzono do oprogramowania SPSS w wersji 23. Poziom istotności statystycznej dla wyników ustalono jako p < 0,05.

Wyniki
Grupa badana obejmowała wyłącznie mężczyzn. Dane dotyczące 14 osób nie były dostępne. Seroprewalencja brucelozy i CCHF wyniosła odpowiednio 17% (17 osób) i 7% (7 osób). Nie stwierdzono istotnej zależności pomiędzy wiekiem, stanem cywilnym, stażem pracy, poziomem przeszkolenia, stosowaniem środków ochrony i rodzajem wykonywanej pracy a częstością występowania brucelozy i CCHF.

Wnioski
W celu ograniczenia występowania analizowanych chorób u pracowników ubojni niezbędny jest przegląd programów szkoleniowych oraz rodzaju środków ochrony indywidualnej i ich stosowania. Stwierdzono bowiem istotną różnicę w częstości występowania chorób między osobami przeszkolonymi i stosującymi środki ochrony indywidualnej a osobami nieprzeszkolonymi i niestosującymi takich środków.Introduction
Malta fever and Crimean-Congo haemorrhagic fever comprise a major public health problem in developing countries and is endemic in Iran. Aim of the research: To study sero-prevalence and risk factors of brucellosis and haemorrhagic fever in Slaughterhouse Staff in Ahvaz City, Iran; 2020.

Material and methods
This descriptive cross-sectional study was performed on 104 slaughterhouse staff in Ahvaz. First, a questionnaire containing demographic information and other required information was filled in at the workplace; after that, 10 ml of blood was taken from each person. To diagnose anti-Brucella IgG antibodies, ELISA and IBL kits were used, and CISF was used to diagnose ELISA and specific IgG detection. Finally, the data were entered into SPSS software version 23, and the significance level of the tests was considered to be less than 0.05.

Results
In this study, 14 subjects were not available and all were male. The sero-prevalence of Brucellosis and CCHF was 17% (17 people) and 7% (7 people), respectively. There was no significant difference between age factors, marital status, duration of employment, training, use of protective equipment, and type of job with prevalence rate of brucellosis and CCHF.

Conclusions
It seems that in order to reduce the incidence of these diseases in slaughterhouse staff, we need to review the training programs as well as the type and manner of use of personal protective equipment because there is a significant difference in the prevalence of this disease among trained people and people using personal protective equipment compared to untrained people and people not using personal protective equipment.

słowa kluczowe:

gorączka, Ahwaz, bruceloza, krymsko-kongijska gorączka krwotoczna

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.