eISSN: 1689-1716
ISSN: 0324-8267
Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii/Archives of Forensic Medicine and Criminology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
3/2013
vol. 63
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:
Review paper

Przyczyny trudności interdyscyplinarnej analizy śladów ugryzień

Agnieszka Przystańska
,
Dorota Lorkiewicz-Muszyńska
,
Mariusz Glapiński
,
Paweł Świderski
,
Marzena Łabęcka
,
Czesław Żaba

ARCH. MED. SĄD. KRYMINOL., 2013, LXIII, 220-225
Online publish date: 2014/10/16
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Powodzenie analizy śladów ugryzień zależy od wielu czynników, dlatego tak ważne jest, aby każdy z etapów poprzedzających analizę był przeprowadzony możliwie najstaranniej. Błędy interpretacyjne w analizie śladów ugryzień wynikają przede wszystkim z ich skomplikowanej natury, ale mogą być także spowodowane błędami technicznymi podczas zabezpieczania i rejestracji śladów, błędnymi założeniami, nieprawidłową metodyką badań. Kluczową rolę odgrywają kwalifikacje, wiedza i doświadczenie ekspertów wykonujących badania. W przypadku ujawnienia śladów ugryzień zaleca się konsultacje z odontologami sądowymi lub członkami

interdyscyplinarnego zespołu posiadającymi doświadczenie w analizie śladów ugryzień. Uzyskane informacje pozwolą na przygotowanie materiału dowodowego w najlepszy możliwy sposób gwarantując rzetelność opinii. 
keywords:

ślady ugryzień, odontologia sądowa

Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe