eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
 
1/2016
vol. 32
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Psychoterapia poznawczo-behawioralna – opis przypadków

Martyna Głuszek-Osuch
1, 2

1.
Laboratory of Medical Psychology and Education, Institute of Public Health, Faculty of Medicine and Health Science, Jan Kochanowski University, Kielce, Poland
2.
Gastroenterology Department, Central Clinical Hospital of Ministry of Internal Affairs and Administration, Warsaw, Poland
Medical Studies/Studia Medyczne 2016; 32 (1): 49–55
Data publikacji online: 2016/04/05
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie specyfiki psychoterapii poznawczo-behawioralnej (TPB) na podstawie terapii 2 pacjentek. Podłoże teoretyczne terapii stanowi to, że procesy uczenia się determinują zachowanie (terapia behawioralna), nabywanie oraz utrwalanie przekonań i sposobu widzenia świata (terapia poznawcza). Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest krótkoterminowa (zazwyczaj 12–20 sesji cotygodniowych). Zakłada dużą zależność pomiędzy myślami pacjenta (o sobie, świecie i przyszłości) a jego emocjami, zachowaniem i fizjologią. Praca pacjenta pomiędzy sesjami polega na obserwacji swoich myśli, zachowań, emocji oraz wprowadzaniu zmian w zakresie swoich myśli i zachowań. Celem TPB jest niezależność i samodzielność pacjenta, realizacja jego celów i zaradzenie najistotniejszym problemom. Terapeuta powinien być aktywny, ciepły i empatyczny. Terapia poznawczo-behawioralna jest ustrukturalizowana i aktywna. Pomiędzy sesjami pacjent otrzymuje prace domowe do wykonania. Podczas terapii informacje są zbierane przez eksperymenty oraz weryfikację hipotez. Należy podkreślić fakt, że aby nastąpiły zmiany w procesie psychoterapii, konieczne jest zbudowanie silnego przymierza terapeutycznego.

The objective of the present study is to further elucitate the specifics cognitive behavioural therapy (CBT) based on the treatment of 2 patients. The theoretical background of the therapy is based on the idea that the learning processes determine behaviour (behavioural therapy), acquisition and consolidation of beliefs and view of the world (cognitive therapy). The CBT is short-term (usually 12–20 weekly sessions). It assumes close links between the patient’s thoughts (about self, the world and the future) and his/her emotions, behaviour and physiology. The patient’s work in between sessions consists in observation of their own thoughts, behaviours, and emotions, and introduction of changes within the scope of their thoughts and behaviours. The goal of cognitive behavioural therapy is autonomy and independence of a patient, attainment of the patient’s objectives, and remedying the most important problems of the patient. The therapist should be active, warm and empathic. Cognitive behavioural therapy is structured and active. Between sessions, the patient receives homework assignments to complete. During therapy, information is collected by experiments and verification of hypotheses. It should be emphasized that for changes to occur in the process of psychotherapy it is necessary to establish a strong therapeutic alliance.
słowa kluczowe:

psychoterapia poznawczo-behawioralna, relacja, zmiana, pacjent, myśli automatyczne, schematy poznawcze, cele

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.