facebook
eISSN: 2084-9893
ISSN: 0033-2526
Dermatology Review/Przegląd Dermatologiczny
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Special Issues Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
Editorial System
Submit your Manuscript
SCImago Journal & Country Rank
4/2022
vol. 109
 
Share:
Share:
more
 
 

Quiz dermatologiczny

Natalia Dąbrowska
1
,
Magdalena Maciejewska
1
,
Joanna Czuwara
1
,
Małgorzata Olszewska
1
,
Lidia Rudnicka
1

1.
Katedra i Klinika Dermatologiczna, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2022, 109, 334-335
Online publish date: 2023/01/16
Article file
- Quiz.pdf  [0.13 MB]
Get citation
 
PlumX metrics:
 

54-letnia pacjentka zgłosiła się z powodu występujących od 15 lat zmian skórnych zlokalizowanych symetrycznie na skórze tułowia. Były to zlewające się i tworzące siateczkowaty wzór brązowe plamki (ryc. 1, 2). Zmianom skórnym nie towarzyszyły objawy subiektywne. Dotychczas pacjentka była leczona zewnętrznie glikokortykosteroidami bez istotnej poprawy. Obraz histopatologiczny wycinka ze zmian skórnych przedstawiono na rycinie 3.

Najbardziej prawdopodobne rozpoznanie to:
A. Rogowacenie ciemne
B. Choroba Galli-Galli
C. Przyłuszczyca drobnoogniskowa
D. Łupież pstry
Prawidłowa odpowiedź na stronie 335.

Quiz dermatologiczny 4/2022
Poniżej prawidłowa odpowiedź.

D. Choroba Galli-Galli
Obraz mikroskopowy wraz z danymi klinicznymi najbardziej odpowiada chorobie Galli- Galli, uważanej za akantolityczną odmianę choroby Dowlinga-Degosa. Jest to rzadka genodermatoza dziedziczona w sposób autosomalny dominujący, na którą częściej chorują kobiety [1, 2]. Nazwa Galli-Galli pochodzi od nazwiska dwóch braci, u których po raz pierwszy opisano ten akantolityczny wariant choroby Dowlinga-Degosa. Za patogenezę tego schorzenia odpowiadają geny związane z transferem melanosomów oraz różnicowaniem melanocytów i keratynocytów [3].
Choroba Galli-Galli charakteryzuje się występowaniem siateczkowatej hiperpigmentacji w okolicach zgięciowych, w okolicach dołów pachowych, okolicy podpiersiowej, w pachwinach oraz na twarzy. W badaniu histologicznym najbardziej typowe dla tej choroby są: akantotyczno-lentiginalny rozrost naskórka imitujący brodawki łojotokowe w odmianie adenoid, bez brodawkowatego uwypuklania się ponad naskórek z ponadpodstawną akantolizą i hiperkeratozą na powierzchni przy nieobecnym lub mało wyrażonym powierzchownym odczynie zapalnym. W prezentowanym przypadku widoczne są wyraźnie komórki dyskeratotyczne, które nie zawsze są obecne. Lokalizacja zmian i czas wystąpienia pierwszych objawów wraz z obrazem mikroskopowym umożliwiają postawienie diagnozy. Dla rozpoznania choroby Galli-Galli znaczenie ma korelacja kliniczno-histologiczna, ponieważ z histologicznego punktu widzenia obraz mikroskopowy może imitować inne choroby akantolityczne, tj. chorobę Grovera, chorobę Haileya- Haileya lub chorobę Dariera. Choroba Galli-Galli należy do schorzeń związanych z zaburzonym rogowaceniem, a efekt akantolizy jest najprawdopodobniej wynikiem mutacji keratyny 5. W leczeniu stosuje się terapię intensywnym światłem pulsacyjnym oraz laserem frakcyjnym erbowo-yagowym [4, 5]. Opisywane są przypadki dobrej odpowiedzi klinicznej po zastosowaniu acytretyny [6, 7].
1. Stephan C., Kurban M., Abbas O.: Dowling-Degos disease: a review. Int J Dermatol 2021, 60, Gomes J., Labareda J., Viana I.: Galli-Galli disease: a rare acantholytic variant of Dowling-Degos disease. Case Rep Med 2011, 2011, 703257.
2. Hanneken S., Rütten A., Pasternack S.M., Eigelshoven S., El Shabrawi- Caelen L., Wenzel J., et al.: Systematic mutation screening of KRT5 supports the hypothesis that Galli-Galli disease is a variant of Dowling-Degos disease. Br J Dermatol 2010, 163, 197-200.
3. Ho J., Bhawan J.: Mimickers of classic acantholytic diseases. J Dermatol 2017, 44, 232-242.
4. Venning V.L., Choi-Lombardi S., Wong X.L., Cheung K., Sebaratnam D.F.: A comparison of physical modalities in Galli-Galli disease: Erbium:YAG laser, intense pulsed light and electrofulguration. Australas J Dermatol 2019, 60, 320-322.
5. Rundle C.W., Ophaug S., Simpson E.L.: Acitretin therapy for Galli-Galli disease. JAAD Case Rep 2020, 6, 457-461.
6. Tomasini D., Crivelli F.: Additional findings supporting systemic isotretinoin as a useful treatment for Galli-Galli disease.
7. Eur J Dermatol 2019, 29, 428-429.Stephan C., Kurban M., Abbas O.: Dowling-Degos disease: a review. Int J Dermatol 2021, 60, 944-950.
Copyright: © 2023 Polish Dermatological Association. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
Quick links
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.