en POLSKI
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank


 
3/2008
vol. 46
 
Share:
Share:
more
 
 

REPORT
Conference “Rheumatology Clinical Observation”
York, April 3–4, 2008

Reumatologia 2008; 46, 3: 188
Online publish date: 2008/07/09
Article file
- Reumatologiczna.pdf  [0.07 MB]
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
W dniach 3–4 kwietnia 2008 r. w starej angielskiej miejscowości York odbyła się konferencja o charakterze warsztatów klinicznych, poświęcona nowoczesnemu leczeniu chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Organizatorami spotkania byli The Hull York Medical School i firma Schering-Plough, a wykładowcami członkowie grupy reumatologicznej kierowanej przez Paula Emery’ego. Pracowite półtora dnia szkolenia otworzył kierujący spotkaniem Mark Quinn – konsultant reumatologiczny i honorowy wykładowca szpitala w Yorku. Po tym wygłoszone zostały trzy wykłady wprowadzające: „Następstwa zapalenia w reumatoidalnym zapaleniu stawów” (Mark Quinn), „Postępy techniki obrazowania” (Andrew Brown) i „Rola eliminacji komórek B w reumatoidalnym zapaleniu stawów” (Shouvik Dass). Wykłady odbyły się w sali konferencyjnej hotelu The Royal York. Były one wprowadzeniem do roboczych zajęć dnia następnego, które odbywały się w szpitalu w Yorku. Koncentrowały się one wokół następujących tematów: „Przewidywanie rozwoju choroby w bardzo wczesnym reumatoidalnym zapaleniu stawów” (Andrew Brown, Mike Green), „Diagnostyka i terapia wczesnego reumatoidalnego zapalenia stawów” (Mark Quinn), „Ocena remisji” (Andrew Brown) i „Niepowodzenia terapii antagonistami TNF-α” (Amanda Isdale). Następnie odbyło się spotkanie z pielęgniarkami wyspecjalizowanymi w pracy z chorymi na reumatoidalne zapalenie stawów oraz trzy warsztaty praktyczne. Spotkanie miało charakter praktyczno-kliniczny i to stanowi o jego wartości. Leczenie chorych na reumatoidalne zapalenie stawów ma charakter objawowy i jest ukierunkowane na szybkie, trwałe i skuteczne wygaszenie zapalenia. Tak naprawdę wszystkie grupy stosowanych leków, tj. glikokortykosteroidy, tradycyjne leki modyfikujące przebieg choroby i leki biologiczne przede wszystkim ograniczają zapalenie. Takie podejście do terapii wynika z powszechnie przyjętego założenia, że uszkodzenie narządu ruchu jest wynikiem zależności nasilenia zapalenia i czasu jego trwania. Przy okazji wspomnę, że to założenie jest prawdziwe, ale w zaawansowanej chorobie część dolegliwości to wynik zmian pozapalnych. Dużo uwagi poświęcono weryfikacji rzeczywistego stanu zapalnego. Wskazano na pomocne ocenianie zmian maziówkowych za pomocą badania ultrasonograficznego, a także na występowanie „pozornych” remisji, tj. braku zmian klinicznych i układowych wskaźników sugerujących zapalenie, mimo toczącego się w stawach (stwierdzanego np. za pomocą tomografii rezonansu magnetyczno-jądrowego) zapalenia. Podsumowując, spotkanie dostarczyło wiele „pozornie drobnych” informacji, bardzo przydatnych do optymalizacji strategii leczenia. W konferencji wzięło udział ok. 40 reumatologów z kilku krajów. Z radością i uznaniem odnotowuję bardzo dobrą znajomość języka angielskiego i czynny udział w dyskusjach wszystkich kolegów przybyłych z Polski. Spotkanie należy uznać za bardzo udane i przydatne dla praktyki klinicznej. Przysłowiowe łączenie przyjemnego z pożytecznym pozwoliło na znalezienie czasu na godzinny spacer po pięknym starym mieście Yorku, przy słonecznej pogodzie, dalekiej od stereotypowych wyobrażeń o angielskim deszczu.

prof. dr hab. med. Eugeniusz J. Kucharz
Copyright: © 2008 Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.


Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.