en POLSKI
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank


 
5/2005
vol. 43
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

REPORT
First EULAR/EUSTAR Scleroderma Course The assessment of the patient with systemic sclerosis Budapeszt, 13–16 stycznia 2005 r.

Otylia Kowal-Bielecka
,
Stanisław Sierakowski

Ru 2005, 43; 5: 298-299
Online publish date: 2005/10/27
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
W dniach 13–16 stycznia 2005 r. w hotelu Ibis w Budapeszcie odbył się pierwszy kurs, poświęcony klinicznej ocenie pacjentów z twardziną układową. Kurs został zorganizowany przez grupę EUSTAR
(EULAR Scleroderma Trials and Research), pod auspicjami Europejskiej Ligi Antyreumatycznej (EULAR). Wyjaśniając, pragniemy dodać, że grupa EUSTAR powstała w grudniu 2002 r. we Florencji i ma na celu stworzenie płaszczyzny współpracy naukowej i klinicznej pomiędzy ośrodkami europejskimi, interesującymi się tematyką twardziny układowej. Inicjatorem powstania oraz przewodniczącym grupy jest prof. Marco Matucci Cerinic z Florencji (Włochy), natomiast w skład 5-osobowego zarządu grupy EUSTAR wchodzi m.in. dr med. Otylia Kowal-Bielecka z Kliniki Reumatologii Akademii Medycznej w Białymstoku. Jedną z pierwszych inicjatyw grupy EUSTAR było stworzenie europejskiej bazy danych pacjentów z twardziną układową. Szczegółowe dane dotyczące struktury, celów i zasad działania grupy EUSTAR można znaleźć na stronie internetowej (http: //www.eustar.org).
Głównym organizatorem kursu był przewodniczący grupy EUSTAR, piastujący jednocześnie funkcję sekretarza generalnego EULAR, prof. Marco Matucci Cerinic, natomiast ze strony węgierskiej – prof. László Czirják. Honorowymi gośćmi byli przewodniczący EULAR Standing Committee on International Clinical Studies Including Therapeutic Trials prof. Maxime Dougados z Francji, przewodniczący EULAR Standing Committee on Education and Training prof. Jose Antonio Pereira Da Silva z Portugalii oraz przedstawiciele władz lokalnych. Wśród wykładowców znaleźli się najwybitniejsi klinicyści z Europy oraz Stanów Zjednoczonych, m.in. prof. Frank Wollhaim ze Szwecji, prof. Ron Du Bois, prof. Athol Wells oraz prof. Jerry Coghlan z Wielkiej Brytanii, prof. Stefano Bombardieri z Włoch, prof. Richard Silver, prof. Dan Furts, Phil Clements oraz prof. Jim Seibold z USA. Wśród zaproszonych gości był również prof. Stanisław Sierakowski z Kliniki Reumatologii Akademii Medycznej w Białymstoku, który przewodniczył sesji poświęconej powikłaniom naczyniowym twardziny układowej. W kursie wzięło udział prawie 100 uczestników z wielu krajów europejskich, w tym przedstawiciele dwóch ośrodków reumatologicznych oraz jednego ośrodka dermatologicznego z Polski.
W ciągu 4 dni kursu odbyło się kilkanaście sesji poświęconych powikłaniom narządowym twardziny układowej. Szczegółowo omówiono objawy kliniczne oraz diagnostykę...


View full text...


Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.