en POLSKI
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank


 
3/2008
vol. 46
 
Share:
Share:
more
 
 

REPORT
Ninth Polish-Slovak Conference on Internal Medicine Rheumatological topics

Reumatologia 2008; 46, 3: 183–184
Online publish date: 2008/07/09
Article file
- 9 konferencja.pdf  [0.06 MB]
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
W dniach 28–29 marca 2008 r. odbyło się kolejne coroczne spotkanie polskich i słowackich internistów, zorganizowane przez Towarzystwo Internistów Polskich i Słowackie Towarzystwo Medycyny Wewnętrznej. Bezpośrednim organizatorem spotkania, które naprzemiennie odbywa się w Polsce i Słowacji, był zespół Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, kierowany przez Eugeniusza J. Kucharza. Tegoroczna konferencja miała wyjątkowo uroczysty charakter. Łączyło się to z faktem, że 29 marca 2008 r. prof. dr Ivan Ďuriš obchodził 75. urodziny i z tej okazji w konferencji udział zgłosili przedstawiciele prawie wszystkich ośrodków internistycznych Republiki Słowackiej. Obrady toczyły się w pięknym hotelu „Pałac Czarny Las” w Woźnikach k. Częstochowy. Uczestników powitał prezes Towarzystwa Internistów Polskich – Eugeniusz J. Kucharz. Po nim powitanie wygłosił Andrej Dukát – prezes Słowackiego Towarzystwa Medycyny Wewnętrznej. Pierwszą sesję prowadzili Ivan Ďuriš, Andrej Dukát i Eugeniusz J. Kucharz. Z wykładów o tematyce reumatologicznej odnotować należy następujące prezentacje: „Pathophysiology of chondrocalcinosis” (Eugeniusz J. Kucharz), „Novel agents used in the treatment of patients with systemic lupus erythematosus” (Tomasz Dziewit, Eugeniusz J. Kucharz), „Immune ablation followed by autologous haematopoietic stem cell transplantation in treatment of systemic sclerosis” (Małgorzata Widuchowska, Eugeniusz J. Kucharz), „Therapeutic potential of HMG-CoA reductase inhibitors (statins) in connective tissue diseases” (Przemysław Kotyla, Eugeniusz J. Kucharz). Drugą sesję prowadziły Jana Sirotiaková i Anna Kotulska. Tematykę reumatologiczną reprezentowały prace „Selective modulation of co-stimulation as the method of controlling of inflammation in patients with rheumatoid arthritis” (Eugeniusz J. Kucharz, Anna Kotulska), „Channelopathies and muscle dysfunction” (Ilona Szypuła, Eugeniusz J. Kucharz). W trzeciej sesji, prowadzonej przez Soňę Kiňovą, Przemysława Kotyla i Roberta Pieczyraka, również znalazły się prace reumatologiczne „Humoral and echocardiographic evaluation of the heart function during treatment of rheumatic diseases and inflammatory bowel diseases with infliximab” (Ľubomír Tomáš, Ivica Lazúrová, Lýdia Pundová, Mária Zakuciová, Želmíra Macejová), „Prevalence of autoimmune thyroid disease in patients with systemic autoimmune disorders” (Karim Benhatchi, Ivica Lazúrová, Želmíra Macejová), „Cryoglobulinemic vasculitis presented with gangrene of all fingers and toes. A case report” (Ivar Vacula, Viera Štvrtinová, Ewald Ambrozy). Szczególnie miłym momentem był występ Andrzeja Sikorowskiego. Jego ballady śpiewane w kameralnej atmosferze dla wielu uczestników starszego pokolenia były przypomnieniem studenckich czasów, a treści piosenek dotyczące aktualnych spraw sprawiły, że wieczór był wielce udany. Goście słowaccy otrzymali dodatkowo przekłady piosenek na język angielski. Jubilat – profesor Ivan Ďuriš – otrzymał od Towarzystwa Internistów Polskich obraz przedstawiający rynek krakowski (był przez wiele lat kierownikiem kliniki w Bratysławie znajdującej się przy ulicy Mickiewiczovej) oraz listy gratulacyjne od prezydenta International Society of Internal Medicine – Rolfa A. Streuliego i prezydenta European Federation of Internal Medicine – Stefana Lindgrena. Nie zabrakło kwiatów i tortu z napisem w języku słowackim. Program towarzyszący obejmował zwiedzanie Jasnej Góry. Materiały konferencji zostały wydane w postaci zeszytu streszczeń. Kolejne coroczne spotkanie internistów polskich i słowackich pokazało, że tematyka reumatologiczna stale gości w programie konferencji i wiąże się z wieloma zagadnieniami dotyczącymi innych narządów.

prof. dr hab. med. Eugeniusz J. Kucharz
Copyright: © 2008 Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.






Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.