en POLSKI
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank


 
4/2005
vol. 43
 
Share:
Share:
more
 
 

REPORT
VI Słowacko-Polska Konferencja Internistyczna Vyšné Ruzbachy, 29–30 kwietnia 2005 r. Tematyka reumatologiczna

Eugeniusz Józef Kucharz

RU 2005; 43, 4: 235
Online publish date: 2005/08/24
Article file
- VI Słowacko-Polska.pdf  [0.62 MB]
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
Od 2000 r. organizowane są corocznie dwustronne konferencje internistów polskich i słowackich – spotkania Towarzystwa Internistów Polskich i Słowackiego Towarzystwa Medycyny Wewnętrznej. Z polskiej strony organizatorem spotkań jest Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Śląskiej Akademii Medycznej, a ze strony słowackiej I i II Klinika Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie.
Tematyka spotkań obejmuje całość zagadnień internistycznych, ale nie brakuje wśród nich problemów współczesnej reumatologii. Tegoroczne spotkanie, które odbyło się w pięknym kurorcie Vyšné Ruzbachy, w salach nowego hotelu Grand Hotel Stand, organizowali koledzy ze Słowacji. Obrady otworzyli prezesi towarzystw Ján Murín i Eugeniusz J. Kucharz. Gości przywitał także lekarz naczelny uzdrowiska Viliam Rus. W czterech sesjach przedstawiono 25 wykładów. Chorób narządu ruchu dotyczyły następujące wykłady: Pulmonary hypertension in patients with systemic sclerosis (Eugeniusz J. Kucharz, Anna Kotulska, Magdalena Kopeć), Nerve entrapment sydromes in rheumatic diseases (Tomasz Dziewit, Eugeniusz J. Kucharz), Wegener’s granulomatosis (Aneta Franczak-Drygalska, Anna Kotulska, Eugeniusz J. Kucharz), Apoptosis in rheumatic diseases(Katarzyna Jankiewicz-Ziobro, Eugeniusz J. Kucharz) oraz Changes in clinical picture of primary hyperparathyroidism (Teresa Nieszporek), a także Preoperative management before major orthopedic procedures: selected prophylaxis problems (Sławomir Dudko, Damian Kusz). Wszystkie te prace pochodziły z katowickich klinik, w tym z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii, Kliniki Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Metabolicznych oraz Kliniki Ortopedii i Traumatologii.
Miłą atmosferę konferencji dopełnił wieczór przy muzyce ludowej oraz możliwość kąpieli w basenach z wodą z naturalnego ciepłego źródła Izabela. Streszczenia wygłoszonych prac ukazały się w czasopiśmie Interná Medicína (2005, vol. 5, nr 1). Sprawna organizacja to zasługa Andreja Dukáta, Jána Murína i ich zespołów.

prof. dr hab. med. Eugeniusz J. Kucharz
Copyright: © 2005 Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.


Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.