eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac

2/2015
vol. 31
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Rak piersi u kobiet w województwie świętokrzyskim w latach 1999–2012. Zachorowania i zachorowalność na inwazyjnego raka piersi

Ewa Błaszkiewicz
,
Stanisław Głuszek
,
Halina Król
,
Małgorzata Terek-Derszniak
,
Paweł Macek
,
Stanisław Góźdź

Studia Medyczne 2015; 31 (2): 90–98
Data publikacji online: 2015/07/13
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie: Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet w Polsce. W 2012 r. u Polek zdiagnozowano 17 tysięcy inwazyjnych raków piersi. Efektywna walka z rakiem piersi opiera się na działaniach zapobiegających wystąpieniu czy też umożliwiających wczesne wykrycie choroby, a następnie skutecznym jej leczeniu (wyleczeniu).

Cel pracy: Ocena rozpowszechnienia inwazyjnego raka piersi u kobiet w województwie świętokrzyskim w latach 1999–2012.

Materiał i metody: Analizie poddano 6079 zachorowań na inwazyjnego raka piersi u kobiet. Obliczono surowe (CR) i standaryzowane (ASR) współczynniki zachorowalności, wyrażone na 100 000 (105) populacji. Analizowano wartość współczynników zachorowalności ogółem (0–85+) oraz w odpowiednich grupach wiekowych (15–49, 50–69 i 70–85+).

Wyniki: W latach 1999–2012 w województwie świętokrzyskim zdiagnozowano 6079 nowych zachorowań na inwazyjnego raka piersi u kobiet. Spośród nich 53,0% wystąpiło w grupie wiekowej 50–69 lat, 25,5% w grupie wiekowej 70–85+ lat, a 21,5% w grupie wiekowej 15–49 lat. Zachorowalność na raka piersi ogółem (0–85+) wzrosła z 41,2/105 w 1999 r. do 43,8/105 w 2012 r. U kobiet w wieku 15–49 lat wzrosła zachorowalność wyrażona wartościami ASR. W grupie wiekowej 50–69 lat wartość ASR zwiększyła się z 146,6/105 w 1999 r. do 163,5/105 w 2012 r. Wzrost zachorowalności na raka piersi odnotowano u kobiet w wieku okołomenopauzalnym i przedmenopauzalnym. Zmniejszenie liczby zachorowań stwierdzono u kobiet młodych i w wieku przedmenopauzalnym (15–49 lat) oraz u kobiet po 70. roku życia.

Wnioski: Województwo świętokrzyskie należy do regionów średniego ryzyka raka piersi w Polsce.

Introduction: Breast cancer is the most common malignant tumour among women in Poland. In 2012 invasive breast cancer was diagnosed in 17,000 Polish women. The effective fight against breast cancer is based on activities to prevent its occurrence or to enable early detection of the disease and then its effective treatment (cure).

Aim of the research: To assess the prevalence of invasive breast cancer in women in Świętokrzyskie Voivodeship in 1999–2012.

Material and methods: A total of 6079 new female invasive breast cancer cases were analysed. Crude rates (CRs) and age-standarised rates (ASRs) per 100,000 population were calculated. The total value of incidence rates was analysed for all ages (0–85+) and in separate age groups (15–49, 50–69, and 70–85+).

Results: In 1999–2012 in Świętokrzyskie Voivodeship 6079 new invasive female breast cancer cases were diagnosed. Fifty-three percent of them were in the age group of 50–69 years, 25.0% in the age group 70–85+, and 21.5% in the age group 15–49 years. The incidence of BC in general (0–85+) increased from 41.2/105 in 1999 to 43.8/105 in 2012. In the women aged 15–49 years the value of ASRs of incidence increased. In the age group of 50–69 years the value of ASRs increased from 146.6/105 in 1999 to 163.5/105 in 2012. The increase in the incidence of breast cancer was reported among women in perimenopausal age and in premenopausal women. The decrease in breast cancer cases was observed among young, premenopausal women (15–49 years) as well as among women over 70 years of age.

Conclusions: Świętokrzyskie Voivodeship is a region in Poland with moderate risk of breast cancer.
słowa kluczowe:

epidemiologia, zachorowalność, inwazyjny rak piersi, województwo świętokrzyskie

POLECAMY
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe