eISSN: 2084-9885
ISSN: 1896-6764
Neuropsychiatria i Neuropsychologia/Neuropsychiatry and Neuropsychology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
1-2/2021
vol. 16
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:
Book review

Recenzja książki Iwony Koszewskiej O depresji dziś (z serii Choroby mózgu)

Dorota Łojko
1

1.
Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Online publish date: 2021/07/27
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Choroby mózgu – rozumiane jako schorzenia mające lokalizację w mózgu (niezależnie od definicji diagnostycznych), czyli neurologiczne i psychiatryczne – stanowią najczęstszą przyczynę niepełnosprawności. Na rynku wydawniczym pojawiła się seria wyjątkowych książek pod wspólnym tytułem Choroby mózgu. PZWL Wydawnictwo Lekarskie i redaktorzy naukowi serii, czyli prof. Tadeusz Parnowski (psychiatra) i prof. Maria Barcikowska (neurolog), zapraszają do współpracy wybitnych polskich naukowców i praktyków, by przybliżyć Czytelnikom osiągniecia nauki XXI w. dotyczące tego najbardziej (nadal) nieznanego organu ludzkiego ciała. Do tej pory w serii ukazały się książki dotyczące udaru mózgu, stwardnienia rozsianego i choroby Parkinsona. Najnowsza pozycja z serii jest zatytułowana O depresji dziś. Autorka, dr n. med. Iwona Koszewska, lekarz psychiatra z wieloletnim stażem, wiele lat pracowała pod kierunkiem prof. Stanisława Pużyńskiego. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu prac naukowych na temat depresji, a także książek oraz poradników dla chorych i ich rodzin. Doktor Koszewska pisze o sobie, że największą satysfakcję zawodową czerpie z pracy z pacjentami.
W swojej najnowszej i najobszerniejszej książce ta wieloletnia praca naukowa i pełna zaangażowania i pasji praca kliniczna pozwoliły na przedstawienie depresji w sposób szczególny. Książka to zapis rozmów, w których autorka z charakterystycznym dla niej ciepłem, spokojem, w atmosferze bliskości i zrozumienia porusza temat depresji we współczesnym świecie. Każda rozmowa to inne ujęcie depresji, stąd w książce depresja jest przedstawiona z wielu perspektyw. Doktor Iwona Koszewska rozmawia o współczesnej depresji z pacjentami i ich bliskimi, z lekarzami, psychoterapeutami, naukowcami, socjologami, antropologiem, pisarzem, scenarzystką, wykładowcami, organizatorami kampanii społecznych, nauczycielami. Każdy z rozmówców to zdaniem autorki ekspert, którego warto wysłuchać.
W książce bardzo interesujące są rozważania o niedoskonałości stosowanego współcześnie paradygmatu diagnostycznego. Kolejni rozmówcy wraz z dr Koszewską omawiają wiedzę na temat przyczyn powstawania depresji. Opowiadają o tym m.in. psychiatra, genetyk, neuropsycholog – każda perspektywa wnosi coś do całości obrazu, ale nadal nie wiemy wszystkiego, więc obraz pozostaje...


View full text...
Quick links
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.