en POLSKI
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank


 
1/2008
vol. 46
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Report
Administrative Council Meeting of the European Federation of Internal Medicine, Bratislava, October 26-27, 2007

Reumatologia 2008; 46, 1: 45–46
Online publish date: 2008/02/28
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
W dniach 26–27 października 2007 r. w Bratysławie odbyło się Walne Zgromadzenie Europejskiej Federacji Medycyny Wewnętrznej (EFIM), skupiającej blisko 40 narodowych towarzystw internistycznych. Było to drugie (po Katowicach, 2006 r.) Walne Zgromadzenie EFIM w Europie Środkowo-Wschodniej. Piszę o tym, aby podziękować kolegom ze Słowacji. W 2003 r. Towarzystwo Internistów Polskich złożyło ofertę zorganizowania spotkania w roku jubileuszu 100-lecia swojego istnienia. Decyzja wstępnie zapadła na spotkaniu w Antalii. Podobną do polskiej ofertę zgłosiły też inne kraje. Na moją prośbę koledzy ze Słowacji wycofali ofertę, przesuwając ją na rok 2007, i razem z internistami z Estonii, Słowenii i Czech poparli organizację spotkania w Katowicach, które „wygrały” z kilkoma atrakcyjnymi miejscami Europy. Dlatego w następnym roku, podczas kolejnego posiedzenia w Londynie, dołączyłem z radością do zabiegających o poparcie organizacji spotkania w Bratysławie, co się udało – mimo iż padały wypowiedzi o 2-krotnym organizowaniu spotkań w naszej części Europy. Całość obrad odbyła się w hotelu „Danube”, znajdującym się, jak nazwa wskazuje, nad brzegiem Dunaju. W przeddzień Walnego Zgromadzenia EFIM odbyła się Słowacko-Czeska Konferencja Internistyczna oraz spotkanie grup roboczych EFIM. Na uwagę zasługuje kilka tematów omawianych podczas Zgromadzenia. Od 2 lat odbywają się 2 razy do roku europejskie egzaminy internistyczne. Organizowane są w 4 stolicach europejskich przy współudziale Royal College of Physicians i British Council. Interesująca jest idea tego egzaminu. Nie ma on narodowego umocowania prawnego, a jest jedynie certyfikowany przez EFIM. Mimo tego jest popularny i coraz więcej lekarzy starających się o pracę (zarówno w swoim kraju, jak i zagranicą) używa dyplomu z tego egzaminu jako dodatkowy (a może i silny) argument potwierdzający specjalistyczne wykształcenie. Kilka narodowych towarzystw internistycznych czyni starania, aby ich kraje (tj. organizacje lekarskie i państwowe) uznały egzamin EFIM za swój egzamin specjalistyczny. Myślę, że taka jest droga do ujednolicenia specjalizacji w Europie. Jak dotąd wspólne egzaminy europejskie wprowadzili w większości krajów tylko urolodzy. Innym tematem obszernie dyskutowanym był wspólny projekt EFIM i American College of Physicians, będący kontynuacją Karty Praw Lekarza. W 2002 r. ogłoszono tę Kartę, która jest współczesnym odpowiednikiem przysięgi Hipokratesa. Kartę przyjęło ponad...


View full text...


Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.