en POLSKI
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank


 
1/2008
vol. 46
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Report
Ceremony to present the Salix Aurea award statuettes (Oscar Reumatologiae Poloniae), Poznań, Hotel Andersia Tower, November 16, 2007

Reumatologia 2008; 46, 1: 49–50
Online publish date: 2008/02/28
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
W dniach 16–17 listopada 2007 r. w Poznaniu odbyła się Konferencja Reumatologiczna organizowana przez Instytut Reumatologii, Polskie Towarzystwo Reumatologiczne, Wielkopolską Fundację Reumatologiczną i wydawnictwo Termedia. Uczestniczyło w niej ponad 500 osób, wśród nich reumatolodzy i lekarze innych specjalności. W ramach konferencji zorganizowano uroczystość wręczenia statuetek Salix Aurea trzem wybitnym reumatologom. Statuetki otrzymali: prof. Steffen Gay z uniwersytetu w Zurychu, prof. Jacek Pazdur z Instytutu Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie oraz prof. Jacek Szechiński z Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Otwarcia uroczystości dokonał prof. Stefan Mackiewicz, nawiązując do tradycji związanej z wyróżnieniami statuetką Salix Aurea. Osiągnięcia kandydatów i ich sylwetki przedstawiono na podstawie opinii Jury Wielkopolskiej Fundacji Reumatologicznej. Profesor Steffen Gay jest wybitnym reumatologiem, zaangażowanym w badania podstawowe w zakresie chorób reumatycznych dotyczące mechanizmów komórkowych i molekularnych w patogenezie destrukcji tkanek w reumatoidalnym zapaleniu stawów, chorobie zwyrodnieniowej i zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa. Jest wybitnym immunogenetykiem mającym osiągnięcia w skali międzynarodowej. Współpracuje ze środowiskiem polskich reumatologów, szczególnie z zakładem prowadzonym przez prof. Włodzimierza Maślińskiego z Instytutu Reumatologii w Warszawie. Profesor Jacek Pazdur, jako wieloletni kierownik Kliniki Chorób Reumatycznych Instytutu Reumatologii w Warszawie, ma znakomite osiągnięcia naukowe, kliniczne i dydaktyczne. Cenne osiągnięcia prof. J. Pazdura dotyczą „pogranicza” hematologii i reumatologii, a także zasad leczenia modyfikującego i immunosupresyjnego reumatoidalnego zapalenia stawów. Ma niepodważalne zasługi w rozwoju czasopisma Reumatologia, a na podkreślenie szczególnie zasługuje edycja pisma w nowej szacie. Profesor Jacek Szechiński zdobył wielkie uznanie jako klinicysta i naukowiec oraz organizator życia reumatologicznego w kraju. Dotyczy to zasług związanych zarówno z funkcją kierownika Katedry Reumatologii Akademii Medycznej we Wrocławiu, jak i konsultanta krajowego w zakresie reumatologii. Szczególne znaczenie ma wdrożenie przez prof. J. Szechińskiego nowoczesnych procedur terapeutycznych, w tym leczenia biologicznego otwierającego nowe perspektywy terapii przewlekłych zapaleń stawów. Jest redaktorem Przeglądu Reumatologicznego....


View full text...


Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.