en POLSKI
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank


 
1/2008
vol. 46
 
Share:
Share:
more
 
 

Report
Gala Meetings of the Honorary Ambassadors of Polish Congresses, Warsaw, November 15, 2007

Reumatologia 2008; 46, 1: 47–48
Online publish date: 2008/02/28
Article file
- gala.pdf  [0.14 MB]
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
15 listopada 2007 r. w Sali Warszawskiej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się Gala Ambasadorów Kongresów Polskich. Uroczystość zasługuje na uwagę, ponieważ po raz pierwszy w dziejach tytuł Honorowego Ambasadora Kongresów Polskich otrzymali przedstawiciele środowiska reumatologicznego – prof. dr hab. Włodzimierz Maśliński i prof. dr hab. Eugeniusz J. Kucharz. Program Ambasadorów Kongresów Polskich jest realizowany od lat w kilkunastu krajach na świecie. W naszym kraju działa od 1998 r. i stał się wspólną inicjatywą środowiska naukowego i turystyki, służącą pozyskiwaniu dla Polski międzynarodowych imprez konferencyjnych i kongresowych. Galę otworzyli uroczyście Rafał Szmitke – prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Katarzyna Sobierajska – dyrektor Convention Bureau of Poland Polskiej Organizacji Turystycznej, Irena Sokołowska – prezes Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce, i Sławomir Wróblewski – prezes Komitetu Organizacyjnego. Licznie przybyli goście z branży turystycznej, świata nauki oraz mediów. Przy wręczaniu dyplomów przedstawiono sylwetki laureatów. Profesor Włodzimierz Maśliński kieruje Zakładem Patofizjologii i Immunologii Instytutu Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie. Jest prezesem Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i długoletnim członkiem EULAR Scientific Council oraz członkiem Global Arthritis Research Network. W 2006 r. zorganizował w Warszawie kurs EULAR dla 120 reumatologów z całego świata. Jest przewodniczącym Komitetu Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego (2008 r.) oraz redaktorem naczelnym Central European Journal of Immunology. Wchodzi w skład rad naukowych kilku czasopism, m.in. Annals of Rheumatic Diseases i Reumatologii. Profesor Eugeniusz J. Kucharz kieruje Katedrą i Kliniką Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Jest prezesem Towarzystwa Internistów Polskich. Tytuł Honorowego Ambasadora Kongresów Polskich otrzymał w uznaniu zasług w promowaniu Polski podczas Światowych Kongresów Medycyny Wewnętrznej i zorganizowania w Polsce z okazji obchodów stulecia Towarzystwa Internistów Polskich Światowego Zgromadzenia Internistów – jednego z najważniejszych w dziejach medycyny polskiej spotkania reprezentantów 41 krajów z całego świata. Był też głównym organizatorem II Europejskiego Dnia Medycyny Wewnętrznej. Profesor Eugeniusz J. Kucharz od wielu lat aktywnie uczestniczy w międzynarodowych organizacjach medycyny wewnętrznej. W 1994 r. został wybrany w skład komitetu wykonawczego International Society of Internal Medicine i pełnił tę funkcję przez najdłuższy przewidziany statutem okres, tj. w latach 1994–2000. Jest inicjatorem i stałym organizatorem corocznych (od 2000 r.) Polsko-Słowackich Konferencji Internistycznych. Są one jedną z najdłuższych cyklicznych konferencji bilateralnych. Organizował także Polsko-Czeskie i Polsko-Litewskie Konferencje Internistyczne. Profesor Eugeniusz J. Kucharz jest członkiem honorowym International Society of Internal Medicine, European Federation of Internal Medicine, Słowackiego Towarzystwa Medycyny Wewnętrznej, Czeskiego Towarzystwa Medycyny Wewnętrznej oraz członkiem rzeczywistym American College of Physicians. W 1998 r. był przewodniczącym komitetu organizacyjnego III Środkowoeuropejskiego Kongresu Medycyny Wewnętrznej w Wiśle, doprowadzając do podpisania przez przedstawicieli uczestniczących państw „Deklaracji z Wisły”. W latach 1997–2000 był honorowym prezydentem Central European Congress of Internal Medicine. Wielokrotnie uczestniczył (jako jedyny Polak) w komitetach naukowych Światowych Kongresów Medycyny Wewnętrznej (Manila 1996, Lima 1998, Cancun 2000, Kyoto 2002, Grenada 2004, Taipei 2006) i był podczas nich zapraszany do wygłaszania wykładów plenarnych. Kilkakrotnie wygłaszał wykłady podczas Międzynarodowych Kursów Medycyny Wewnętrznej (m.in. Parnu 1996, Wilno 1998, Dubrownik 2000). Ciesząc się, że zaszczytnym tytułem zostali uhonorowani przedstawiciele reumatologii polskiej, wyróżnionym Profesorom w imieniu Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego serdecznie gratuluję i życzę dalszej owocnej działalności w kongresowym promowaniu Polski.
dr med. Anna Kotulska
Copyright: © 2008 Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.


Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.