en POLSKI
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank


 
1/2008
vol. 46
 
Share:
Share:
more
 
 

Report
II Central European Congress on Osteoporosis and Osteoarthritis Cracow, October 11–13, 2007

Reumatologia 2008; 46, 1: 43–44
Online publish date: 2008/02/28
Article file
- II srodkowo.pdf  [0.07 MB]
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
Obecny, drugi już Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy, organizowany pod auspicjami International Osteoporosis Foundation, odbył się w Krakowie w dniach 11–13.10.2007 r. W Kongresie uczestniczyło 815 lekarzy, w tym 120 gości z zagranicy. W ciągu 3 dni obrad zostały przedstawione 52 wykłady oraz 51 plakatów. Tematyka obejmowała najistotniejsze zagadnienia z zakresu osteoporozy i osteoartrozy. Wykłady były symultanicznie tłumaczone na język angielski. Najwięcej wystąpień poświęcono diagnostyce i leczeniu osteoporozy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wystąpienia przedstawiające zalecenia i algorytmy postępowania w osteoporozie, prezentowane przez krajowych ekspertów, a także przedstawicieli World Health Organization oraz International Osteoporosis Foundation z uniwersytetów i klinik z Niemiec, Szwajcarii, Holandii i Wielkiej Brytanii. Wykład inauguracyjny prof. S. Papapoulosa poświęcony był taktyce leczenia osteoporozy, z uwzględnieniem leczenia antyresorpcyjnego i anabolicznego. Największym zainteresowaniem cieszył się wykład prof. J.A. Kanisa – przewodniczącego Grupy Roboczej WHO. Na podstawie badań epidemiologicznych opartych na metaanalizach kilkudziesięciu tysięcy przypadków prof. J.A. Kanis przedstawił strategię kwalifikacji chorych do leczenia osteoporozy z wykorzystaniem klinicznych czynników ryzyka, takich jak niskie BMI, złamanie w wywiadzie, złamanie szyjki kości udowej u rodziców, palenie papierosów, stosowanie glikokortykosteroidów. Profesor J. Badurski w wykładzie wygłoszonym z okazji 20-lecia Polskiej Osteoartrologii omówił zasadniczą zmianę w rozumieniu osteoporozy i konieczność zastąpienia pomiarów gęstości mineralnej kości przez obliczanie ryzyka złamania kości. Docent E. Czerwiński przedstawił z kolei pierwsze kompletne doniesienia o częstości złamań bliższego końca kości udowej (szyjki kości udowej) w Polsce. Najnowsze poglądy na patogenezę zmian osteoporotycznych kości zaprezentował prof. E. Seeman (Australia). W sesjach poświęconych leczeniu omówiono szczegółowo efekty terapeutyczne obecnie stosowanych leków, takich jak alendronian, rizendronian, ibandronian, parathormon, oraz przedstawiono leki przyszłości – np. przeciwciało monoklonalne układu RANK/RANK Ligand. Podkreślono (P. Burckhardt) rolę witaminy D3 i wapnia w diecie lub suplementacji jako podstawowego elementu leczenia, które jest tanie i bezpieczne. Zwrócono także uwagę na fakt, że prawie u 2/3 kobiet po menopauzie stwierdza się niedostateczny poziom witaminy D3 we krwi, a dość częste stosowanie u nich dawki 400 j.m. wit. D3/dobę jest niewystarczające. Wiele uwagi poświęcono jakości życia w osteoporozie oraz problemowi stosowania się pacjenta do zaleceń lekarza (adherence), tj. właściwego zażywania leku (compliance) przez odpowiednio długi czas (persistence). Standardom diagnostyki i leczenia osteoporozy w Polsce była poświęcona dyskusja okrągłego stołu. Na Walnym Zebraniu Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii podjęto uchwałę, że III Środkowoeuropejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy odbędzie się w Krakowie w dniach 24–26.09.2009 r.
dr hab. med. Edward Czerwiński przewodniczący Komitetu Organizacyjnego kierownik Zakładu Chorób Kości i Stawów Wydziału Nauk o Zdrowiu CM UJ
Copyright: © 2008 Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.


Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.