eISSN: 2299-0046
ISSN: 1642-395X
Advances in Dermatology and Allergology/Postępy Dermatologii i Alergologii
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Journal's reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors
SCImago Journal & Country Rank
6/2008
vol. 25
 
Share:
Share:
more
 
 

Report
Od teorii do praktyki – XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego

Waldemar Placek

Post Dermatol Alergol 2008; XXV, 6: 295–300
Online publish date: 2009/01/12
Article file
- od teorii.pdf  [0.23 MB]
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
W dniach 3–6 września 2008 r. odbył się w Poznaniu XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Organizatorem była Katedra i Klinika Dermatologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu wraz z Oddziałem Poznańskim Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Przewodniczenie Komitetowi Organizacyjnemu oraz Komitetowi Naukowemu Zjazdu Zarząd Główny PTD powierzył prof. dr. hab. Wojciechowi Silnemu, a miejscem obrad był kampus Morasko, ośrodek należący do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W zjeździe uczestniczyło prawie 2 tys. osób – nie tylko lekarzy (wśród których poza dermatologami udział wzięli specjaliści z zakresu alergologii, chirurgii naczyniowej, pulmonologii, pediatrii, medycyny rodzinnej oraz chorób wewnętrznych), ale również biologów, immunologów, genetyków i psychologów. W obradach uczestniczyła także 15-osobowa grupa lekarzy z Białorusi oraz specjaliści z Wilna i Lwowa. Poznański zjazd uświetnili swoim udziałem wybitni zagraniczni specjaliści z zakresu dermatologii i wenerologii. Wielkim doświadczeniem i wiedzą podzielili się profesorowie: Johannes Ring (Niemcy), Harald Gollnick (Niemcy), Bernhard Przybilla (Niemcy), Wolfgang Christian Marsch (Niemcy), Hubert Pehamberger (Austria), Oleg Nadashkevich (Ukraina), Bettina Wedi (Niemcy) oraz Matilda Bylaite (Litwa). Tematyka zjazdu była różnorodna i obejmowała całą problematykę z zakresu tej specjalności medycznej. Zgodnie z przewodnim hasłem spotkania Od teorii do praktyki w obradach poszczególnych sesji naukowych uwzględniono genetyczne uwarunkowania wielu chorób dermatologicznych, ich epidemiologię, nowoczesne metody diagnostyczne i profilaktyczne oraz najnowsze osiągnięcia terapeutyczne. Program zjazdu obejmował prawie 400 doniesień naukowych, 31 sesji tematycznych, 12 wykładów plenarnych, 48 prezentacji w ramach pokazu przypadków, kursy i sesje szkoleniowe oraz spotkania z ekspertami. W pierwszym dniu zjazdu, 3 września, uczestnicy mieli okazję wziąć udział w 5 kursach złożonych z części teoretycznej i praktycznej. Kurs z terapii cellulitu metodą Thermage Lift zorganizowała firma Coherent, z laseroterapii firma TIMKO, a z alternatywnych technik konturowania twarzy firma Q-MED. Pozostałe kursy dotyczyły peelingów chemicznych i dermatoskopii. Największym powodzeniem cieszyły się szkolenia z zakresu dermatoskopii i laseroterapii. Wspaniała ceremonia otwarcia odbyła się w przepięknej, stylowej Auli Uniwersyteckiej położonej w samym sercu Poznania. Ceremonię otworzył gospodarz zjazdu, prof. Wojciech Silny, który powitał patronów honorowych spotkania, członków Komitetu Honorowego, przybyłych kierowników wszystkich klinik dermatologicznych w Polsce oraz zaproszonych gości zagranicznych i obiecał wszystkim ucztę zarówno dla ducha, jak i ciała. Zgromadzonych gości powitali następnie rektorzy dwóch poznańskich uczelni – Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza – (nowo wybrany) prof. Bronisław Marciniak, i Uniwersytetu Medycznego – prof. Jacek Wysocki, wicewojewoda Przemysław Pacia oraz były wicewojewoda Waldemar Witkowski. Następnie prof. Wojciech Silny wraz z prof. Wiesławem Glińskim – prezesem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego – oficjalnie otworzyli zjazd. Wykład inauguracyjny wygłosił poznański specjalista z zakresu psychiatrii – prof. Janusz Rybakowski, który swój zajmujący wykład o chorobie maniakalno-depresyjnej zakończył przewrotną pointą, że choroba ta dotyczy przede wszystkim osób twórczych, czyli również lekarzy. Tym humorystycznym akcentem rozpoczęto część artystyczną inauguracji, na którą składał się koncert w wykonaniu dwóch bardzo atrakcyjnych skrzypaczek, grających przeboje klasyczne i awangardowe. Uczestnicy zjazdu wzięli następnie udział w przyjęciu powitalnym, które odbyło się pod gołym niebem na urokliwym Dziedzińcu Różanym Centrum Kultury Zamek. Sesje poświęcone przypadkom klinicznym odbywały się równolegle w trzech salach przez wszystkie dni zjazdu. Z uwagi na dobre przygotowanie i udokumentowanie bardzo ciekawych i skomplikowanych przypadków, zarówno tych często spotykanych w codziennej praktyce dermatologicznej, jak i kazuistycznych, ta forma szkolenia cieszyła się dużym zainteresowaniem uczestników kongresu. Mimo wczesnej pory, sesje gromadziły dużą liczbę słuchaczy i często wzbudzały burzliwe dyskusje nad wybranymi przez autorów prezentacji metodami diagnozowania i leczenia poszczególnych jednostek chorobowych. Wielkim udogodnieniem były nowoczesne sale kampusu z przekazem multimedialnym, dzięki którym większa liczba uczestników mogła skorzystać z poszczególnych spotkań naukowych. W godzinach popołudniowych można było wziąć udział w sesji plenarnej, prowadzonej przez prof. Wojciecha Silnego i wybitnych specjalistów niemieckich. Pierwszy dzień zjazdu obfitował w wystąpienia z zakresu immunologii, biologii komórkowej, genetyki, epidemiologii i lecznictwa dermatologicznego. Innowacyjnym rozwiązaniem, spotykanym dotychczas głównie na zjazdach zagranicznych, było tzw. spotkanie z ekspertem, czyli możliwość rozmowy podczas lunchu z autorytetem w prezentowanej dziedzinie dermatologii. W tym dniu na trudne pytania dotyczące immunoterapii swoistej w leczeniu atopowego zapalenia skóry odpowiadali wybitni poznańscy dermatolodzy alergolodzy – prof. Wojciech Silny i prof. Magdalena Czarnecka-Operacz. Do godz. 18.00 goście zjazdu mogli uczestniczyć w sesjach tematycznych. Największym problemem był wybór sesji – były tak interesujące, że chciało się uczestniczyć we wszystkich, co było, niestety, niemożliwe. Dzień zwieńczyła impreza plenerowa zorganizowana na kampusie uniwersyteckim, na której raczono się potrawami z grilla i swojskim jadłem. Kolejny dzień rozpoczął się sesją plenarną, podczas której porywający wykład o nowych osiągnięciach diagnostycznych w dermatohistopatologii wygłosił prof. Harald Gollnick. Po interesującym pokazie przypadków uczestnicy zjazdu mieli okazję porozmawiać o problemach w leczeniu i pielęgnacji atopowego zapalenia skóry oraz o roli emolientów z autorytetem w dziedzinie pediatrii i dermatologii dziecięcej, dr Danutą Rosińską-Borkowską. Ogromną frekwencją cieszyła się sesja szkoleniowa na temat pokrzywki jako aktualnego problemu klinicznego, prowadzona przez prof. Wojciecha Silnego i prof. Magdalenę Czarnecką-Operacz. Piątkowe sesje tematyczne poruszały m.in. problematykę dermatologii estetycznej, fotodermatologii oraz nowoczesnych kierunków leczenia łuszczycy. Ukoronowaniem tego dnia był elegancki bankiet, zorganizowany na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Tańce trwały do białego rana. Ostatni dzień zjazdu rozpoczęto pokazami przypadków oraz sesją plenarną. Dotyczyła ona problematyki anafilaksji wywołanej jadami owadów błonkoskrzydłych, leczenia pokrzywki przewlekłej, zespołu pyłkowo-pokarmowego oraz nowych możliwości diagnostycznych w łysieniu kobiet. Po raz ostatni można było uczestniczyć w spotkaniu z ekspertem i pogłębić wiedzę w zakresie roli lewocetyryzyny w lecznictwie dermatologicznym. Na pytania odpowiadały prof. Magdalena Czarnecka-Operacz i dr Dorota Jenerowicz. Zróżnicowana tematyka sesji dotyczyła w tym dniu chorób alergicznych, osutek polekowych, postępów w lecznictwie dermatologicznym, trądziku i chorób łojotokowych, nowoczesnych nieinwazyjnych metod diagnostycznych w dermatologii, chorób tkanki łącznej, chorób przenoszonych drogą płciową, chorób włosów i paznokci, chorób pęcherzowych oraz psychodermatologii. W czasie czterech dni zjazdowych uczestnicy spotkania mieli również okazję zapoznać się ze 133 prezentacjami w ramach sesji plakatowej oraz z najnowocześniejszymi produktami oferowanymi przez 71 firm farmaceutycznych i kosmetycznych. W ostatnim dniu kongresu, w czasie uroczystej ceremonii poprowadzonej przez prof. Wojciecha Silnego – organizatora zjazdu, przedstawiono wyniki rozstrzygniętych konkursów sesji plakatowej i prezentacji przypadków, po czym nastąpiło zamknięcie XXIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, którego wysoki poziom merytoryczny szedł w parze z wysokim poziomem części kulturalno-towarzyskiej. Organizatorzy zjazdu zapewnili gościom program, który swoim zróżnicowaniem dorównał europejskim spotkaniom naukowym. Ze względu na urozmaiconą tematykę poznański zjazd dermatologiczny stał się spotkaniem interdyscyplinarnym, które wzbudziło zainteresowanie nie tylko lekarzy, ale również specjalistów dziedzin pokrewnych medycynie. Obecność szerokiego grona ludzi nauki, reprezentujących różne gałęzie medycyny, w tym wielu gości zagranicznych, dała możliwość odbycia naukowej debaty na prawdziwie światowym poziomie oraz zainicjowania międzynarodowej współpracy przy realizowaniu przyszłych projektów badawczych. Należałoby jeszcze wspomnieć, że podczas zjazdu odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Podczas obrad nie udało się przegłosować czy ustalić treści nowego statutu (nad którym prace trwają już od 8 lat). Dyskusja nad kierunkami działalności towarzystwa, a także nad pracą i wytycznymi dla nowego Zarządu była bardzo burzliwa i długotrwała. W wyborach wyłoniono nowego prezesa Zarządu PTD, którym został prof. Jacek Szepietowski, nowy 24-osobowy Zarząd oraz nową Komisję Rewizyjną. Podsumowując, można uznać, że XXIX Zjazd PTD, który odbył się w Poznaniu, ze względu na starannie dobraną tematykę, obecność doświadczonych wykładowców oraz przedstawienie nowości z zakresu dermatologii i wenerologii na pewno w sposób istotny poszerzył wiedzę jego uczestników oraz był przełomowym zjazdem we władzach Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Ogromny sukces spotkania był wynikiem wielomiesięcznej wytężonej pracy członków Komitetu Naukowego i Organizacyjnego. Profesorowi Wojciechowi Silnemu i Jego Zespołowi, którzy byli członkami Komitetu Organizacyjnego zjazdu, w imieniu uczestników spotkania składam serdeczne gratulacje i podziękowania za włożony w organizację trud, czas i serce. Dzięki nim to święto dermatologiczne, jakim w istocie był XXIX Zjazd PTD, przejdzie do historii Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego jako świetnie zorganizowane, o szerokiej tematyce i największej liczbie uczestników.
Copyright: © 2009 Termedia Sp. z o. o. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe